Ogräsdukar - Markdukar som förhindrar ogräs

Professionell ogräsbekämpning med effektiv ogräsdukarOgräsdukar/markdukar är ett mycket effektivt sätt att ogräsbekämpa i en plantering. Duken ger en snabb etablering av växtlighet till en liten kostnad samt en prydlig plantering med minimerat underhåll.

Dessa kan även användas som rotspärr för att styra tillväxten eller som odlingsväv. Samtidigt uppnås andra fördelar med ogräs/markdukar som att fukten och värmen behålls längre i jorden.


Plantex®​​​​​​​ fiberdukar

Ogräsdukar som förhindrar ogräs samtidigt som de är permeabla för vatten, luft och gödning.

LÄS MER


BioWeedStop

BioWeedStop skyddar effektivt mot ogräs och erosion i planteringar. Bryts ner efter 5 år.

LÄS MER


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka