Vandingsposer 2 3000X1000px

Bevattningssäck till nyplanterade träd och buskar

Jämn droppbevattning och skydd av rotsystemet gör att växterna trivs

Nyplanterade träd behöver bevattning om de ska växa optimalt. Här har det visat sig att bevattningssäckar (mobil droppbevattning) är extremt effektivt. Det är det bevattningssystem som sparar mest arbetstid i förhållande till mängden vatten, samtidigt som både nya och etablerade träd och buskar får de bästa tillväxtförhållandena.

Två modeller av bevattningspåsar skapar en bra miljö för växterna

Vi har bevattningssäckar för både höga och låga träd samt för buskar. De två bevattningssäckarna fungerar i princip på samma sätt, men skiljer sig i utformning. Nedan kan du läsa mer om de två modellerna.

Bevattningssäckar till höga träd

Byggros bevattningssäckar är tillverkade av UV-beständig PVC som kan hålla 75 liter vatten. Påsarna är vattentäta men har en fin perforering längst ner, från vilken vattnet väldigt långsamt sipprar ner till rotsystemet över en period av 5-8 timmar. Om större mängder vatten behövs är bevattningssäcken konstruerad så att de kan fästas individuellt eller parvis runt trädstammen.

Bevattningssäckar

Bevattningssäcken fylls lätt på med en vattenslang. Bevattningssäcken fylls upp till cirka 1/4, därefter sträcks säcken genom att lyfta remmarna något, så att bevattningssäcken rätas upp. Det gör det möjligt att fylla upp säcken helt med vatten.

Fakta om bevattningspåsen till höga träd

 • Grön UV-beständig PVC
 • Håller 75 liter
 • Kraftig dragkedja - flera kan kopplas samman
 • 2 kraftiga bärremmar

 

Bevattningssäckar för låga träd och buskar

Bevattningssäckens låga design gör den jordfärgade UV-resistenta säcken ideal för nyetablerade träd med lågt sittande grenar samt till buskar. Bevattningssäcken garanterar en konstant vattenförsörjning som kommer att gynna växtens tillväxt.

Bevattningssäckar

Bevattningssäcken placeras runt stammen, varefter påsen fylls med vatten. Två tappar i botten av påsen gör att vattnet sakta sipprar ut till busken, och garanterar hög jordfuktighet i rotzonen. Bevattningssäcken kan hålla 75 liter.

Fakta om bevattningspåsen till låga träd och buskar

 • Brun UV-beständig PVC
 • Håller 75 liter
 • 2 tappar i botten

Varför ska jag använda bevattningspåsar?

Det finns många goda skäl att använda bevattningspåsar för nyplanterade och etablerade träd och buskar.

 • Ger en effektiv och kontinuerlig bevattning
 • Inga leriga områden runt trädet
 • Inget spill av vatten
 • Bevattningspåsarna ger skonsam droppbevattning i 5 till 8 timmar
 • Säkerställer hög jordfuktighet i rotzonen
 • Förhindrar uttorkning under varma perioder
 • Flytgödsel kan tillföras bevattningspåsen
 • Ger en bra start för nya träd
 • Lätt att montera och fylla på
 • Sparar arbetstid jämfört med andra bevattningssystem

Bevattningssäckar

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag