Plantex Gold 1182X688px 1

Plantex® Gold

Miljövänlig, effektiv och estetisk ogräsbekämpning

Plantex® Gold ger optimal genomträngning av vatten, luft och gödning, men hindrar tillväxten av ogräs

Plantex® Gold håller kvar värmen och fukten i marken och skapar därmed goda förhållanden för växternas etablering och tillväxt.

Termisk bindning ger stor användbarhet och säkerhet

Den termiska bindningen gör att fiberduken inte slits och är lätt att skära till. Den är perfekt för ogräsbekämpning vid växter på bland annat slänter, längs sjöar och vattendrag. Plantex® Gold är en miljövänlig lösning då den är jord-, vatten- och luftneutral och därmed ofarlig för människor, växter och djur.

Optimal för branta slänter

Det kan vara svårt att få täckmaterial att bli liggande på en ogräsduk när man lägger den på branta slänter. Antingen sköljs materialet bort av regn eller också flyger det iväg vid kraftig vind. Plantex® Gold är idealt för placering på slänter där det kan användas täckt såväl som otäckt. Testa en smart lösning med eller utan användning av täckmaterial och som samtidigt stoppar erosion som orsakas av regn

Så används Plantex® Gold ogräsduk

 • Som ogräsduk utan täckmaterial
 • Som erosionsskydd i mindre slänter
 • För skydd av dammar, både i kantområdet och i själva dammen
 • Som ogräsduk under träterrasser

Plantex® Gold är en fiberduk av mycket resistenta termiskt bundna ändlösa fibrer. Den är tillverkad av 100 % polypropen och är därför kemiskt och alkalisk resistent. Tyget har en UV-hållbarhet på minst 4 år under europeiska förhållanden. Fiberdukens ovansida är brun, vilket gör att den smälter in i omgivningen, medan undersidan är svart för att öka UV-hållbarheten.

Fördelar

 • Förhindrar ogräs som växer underifrån
 • Kan användas täckt såväl som otäckt
 • Är UV-resistent
 • Är kemiskt och alkaliskt resistent
 • Den bruna ovansidan smälter naturligt in i landskapet
 • Skyddar slänter mot erosion
 • Avger inga organiska beståndsdelar när de används i slänter med vatten

Plantex® Gold säjs också i konsumentförpackning under namnet: Plantex® Premium Plus WeedMax.

Tillbehör

Plantex® Gold fästs i marken med en tillhörande förankringsspik och förankringsbricka. De är tillverkade i trä och ger en adekvat förankring av duken i etableringsfasen.

Palntex Gold Fiberduk mot ogräs

Ladda ner

 • Plantex Gold - Broschyr

 • DuPont Plantex - EPD Miljövarudeklaration

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag