Stödmurar och brolandsfästen

Stödmurar och brolandfästen är flexibla lösningar som lätt och effektivt kan integreras i landskapetMonotec gabioner är ett bra alternativ till traditionella murlösningar. De har många användningsområden, till exempel som stödmurar och fristående väggar, utjämning av ojämnheter i terrängen, rumsindelningar och trädgårdsväggar samt utsmyckning av byggnader och trädgårdar. Gabionmurar finns även i varianter som används som bullerskärm. Vårt urval av Monotec gabioner är ett system med stödväggar och brolandfästen med en finish i exceptionell klass.

Vector Wall är vår egen specialutvecklade gabion -  som vi utvecklade i samband med en offert till Köpenhamns Mini Metro 1996. Sedan dess har Vector Wall varit en stor succé som har uppförts i många varianter i många delar av Sverige.

Vector Wall stödmur


Vector Wall® är ett hållbart och attraktivt alternativ till traditionella betongstödmurar.​​​​​​​

Monotec gabioner


Monotec gabioner är ett system med stödmurar och bullervallar i särklass.​​​​Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se