BG Byggros stödmurar och bullerskärmar


Bullerskärmar i pil

Vacker, elegant och effektiv brusreducering med bullerskärmar

Bullerskärmar - pilträd köp via Byggros

Pilträdet utgör den bärande idén i utvecklingen av Den Naturliga Bullerskärmen. Utvalda pilsorter är förädlade och bearbetade till första klassiga produkter. Med modern funktionalitet och design har de ett snyggt och exklusivt utseende direkt efter avslutad montering.

Pilträdet har i alla tider haft en naturlig plats i våra landskap - och kan användas inom en mängd olika användningsområden. Bullerskärmen "Den Naturliga Bullerskärmen" har med utgångspunkt i denna historiska tradition utvecklats med nutida funktionalitet och design i åtanke.

Konceptet omfattar genomtestade och patenterade bullerskydds-lösningar, där naturens former har utvecklats för att möta tidens tekniska krav samt funktionalitetsbehov. Genom användande av certifierat stål, odlat hårdträ, absorberande stenull och mycket kraftiga pilstammar är bullerskärmen utvecklad och testad till optimal prestation på tekniska parametrar som statik, hållbarhetstid och bullerdämpning.

Fördelar

  • Bullerskärmen är godkänd i högsta dämpnings– och absorptionsklass. Bullerskärmen absorberar, i stället för att reflektera, bullret. Det är avgörande för en optimal bullerdämpning.
  • Byggros bullerskärmar har en miljömässigt hållbar design, de är producerade i 100 % återanvändbart material.
  • Det krävs minimalt underhåll vid bruk av bullerskärmar i pilträ. Bullerskärmen kräver ingen rengöring, träskydd eller andra kemikalier för exempelvis borttagande av graffiti, alger, smuts eller slitage från sol och vind.

    Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.com

Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka