Monotec® Silent Plus

Bullerskyddsgabion med sandkärna som effektivt ljudabsorberar och -isolerar


Silent Plus är ett system med flera kammare som består av lås-systemet monotec R®. I mittenkammaren av bullerskyddsgabionerna sätts en geotextilsäck in, vilken fylls med sand. Den speciella konstruktionen gör att det akustiska isoleringsskiktet kan implementeras utan luckor. På så sätt uppfyller denna de mest krävande kraven på akustisk isolering.

När gabionerna fylls med grova stenar med kornstorlek 63/125 mm får de ljudabsorberande egenskaper. I kombination med sandkärnan resulterar detta i en mycket effektiv ljudabsorption. Vid strängare krav kan en yttre kammare fyllas med porös lavasten. Härmed uppnås mycket absorberande egenskaper.

Fördelar

  • Montering på plats
  • Attraktiva avskiljare med mycket effektivt ljudskydd
  • Ytligt fundament

Användningsområden

  • Industriella områden
  • Bostadsområden
  • Vägarbete


Standardmått gabioner:

  • 200x100x100cm
  • 100x100x100cm
  • 200x100x50cm
  • 100x100x50cm


Kontakta en av våra tekniska konsulter som gärna hjälper till med beräkningar, framtagning av väldokumenterade lösningsförslag samt designidéer för din Monotec gabionlösning. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se.
​​​​​​​


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på