BG Byggros stödmurar och bullerskärmar


Vector Wall® stödmurar och bullervallar

- Ett komplett system av stödmurar och bullervallarMed en unik förmåga att kunna integreras i landskapet har Vector Wall på få år visat sig som ett mycket attraktivt och bra alternativ till traditionella betongstödmurar, spontningsväggar och inte minst traditionellt konstruerade branta sluttningar och stödmurar i armerad jord.
Vector Wall® - välkända kvalitetsmaterial ger lång designlivstid

Vector Wall systemet består av välkända material. Fasaden är typiskt ett frontnät av stål vars primära funktion är att säkerställa att den färdiga väggen får en slät yta. Sekundärt fungerar frontnätet som mothåll under inbyggnad av jord eller grusmaterial, och samtidigt utgör den ett skydd mot mekanisk påverkan och vandalism.

Frontnätet hålls fast med ett förankringsstöd som fästs inne i väggen på fixerade förankringsblock/-galler. Geotextilier eller biologiska växtmattor används som ogräs-, växt- eller separationsduk beroende på konstruktionen. Totalstabiliteten säkerställs genom inbyggnad av horisontella skikt av geonät som skär igenom de kritiska brottytorna och säkerställer en designlivslängd på över 100 år.​​​​​​​Vector Wall Stockholm med glas og lys


Vector Wall® - stödmursystemVector Wall® har stor flexibilitet och en attraktiv totalekonomi

Byggros utvecklade systemet i samband med en offert till Köpenhamns Mini Metro 1996. På grund av systemets flexibilitet och attraktiva totalekonomi har Vector Wall sedan uppförts i många varianter i de flesta delar av Sverige och Danmark. Med Vector Wall på ritbordet kan man lätt hitta ny inspiration för framtidig landskapsdesign.

Vector Wall® Gabionsväggar

​​​​​​​
Vid uppbyggnaden av gabionväggar placeras ett tunt lager av sten på insidan av frontnätet. Detta är anpassat efter stålnätets maskdimension. Tjockleken på stenlagret bör maximalt vara 20-30 cm. Geotextil används som separation mellan sten och geonät. Gabionväggar kan byggas med nästan 90 graders lutning. Vid foten av sluttningen kan eventuellt murgröna, vinrankor eller liknande planteras.


Vector Wall® Gröna murar
Vid uppbyggnaden av gröna murar placeras en svart UV-stabiliserad geotextil eller biologisk växtmatta på insidan av frontnätet. Planteringen kan därefter göras direkt in i väggen, men det förutsätter att det byggs in mulljord i de yttersta 30 - 50 cm.

Vid plantering av murgröna eller liknande direkt i den färdiga slänten kan en svart UV-stabiliserad geotextil med fördel användas för att bekämpa ogräs. Alternativt kan finmaskiga geotextilier eller extruderade nät användas. Lutningen på beväxta slänter bör normalt inte överstiga 70 grader. Om slänterna överstiger 70 grader bör eventuella plantor sättas vid foten av slänten eller en bevattningsanläggning installeras.

Biologiska växtmattor är särskilt lämpade om den färdiga sluttningen skall sprutsås med gräs. Som alternativ kan biologiska växtmattor med inbyggt gräsfrö användas eller färdigt gräs rullas direkt mot frontnätets baksida. Gräsbeklädda sluttningar bör normalt inte överstiga 60-65 grader.Vector wall gröna


Vector Wall® Trämurar
Bygger på samma lösning som den gröna muren, då en specialtillverkad jordförankring integreras och en träfasad monteras på efteråt.Du finner mer info om Vector Wall nedan. Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se.
​​​​​​​Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på