Vaekstmedier 3000X1000 (1)

Växtjord för gröna tak och dagvattenhantering

Specialtillverkade växtjord

För gröna anläggningar, gröna tak och dagvattenhantering i urbana miljöer

Våra specialtillverkade växtjord har framställts med målet att erbjuda ett material med unika egenskaper och användningsområden. Det innebär att du kan hitta fyllnadsmaterial som främjar växtligheten på gröna tak eller får utgöra ett effektivt lager under dagvattenbassänger. Du finner också växtjord som renar och fördröjer dagvattnet.

Ta hjälp av experterna - Förbättra resultaten med professionell rådgivning

Vi har mer än 20 års erfarenhet med projektering, anläggning och försäljning av lösningar och produkter för gröna tak och dagvattenhantering. Vi kan därför ge dig professionell rådgivning under hela processen så att du kan vara säker på att få rätt produkt och en passande lösning.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag