Filtervext 1182X688

Rena och fördröj dagvatten med FilterVext växtjord

Växtjord med stabil genomträngningskapacitet för vägbäddar och dagvattenbäddar

I våra moderna städer syns ofta gator och vägar med frodiga och gröna rabatter eller vägbäddar som används för att dirigera och reglera trafiken. För att vägbäddarna ska kunna användas optimalt behövs ett växtjord med mycket specifika egenskaper.

FilterVext är ett pimpstensbaserat material som vi har utvecklat med fokus på hög jonbyteskapacitet. Växtjorden klarar av att hantera vatten från mycket stora markytor och används vanligtvis i dagvattenbäddar och vägbäddar för filtrering av dagvatten.

När det förorenade dagvattnet rinner ner i dagvattenbädden samlas det upp, renas och försenas det av FilterVext växtjord. Sedan avled det via dräneringssystem och kan återanvändas av växter och träd. På så vis blir jordsubstratet ett viktigt inslag i klimatomställningen, eftersom de gröna planteringarna hjälper till att hantera regnvatten som förväntas öka i framtiden.

Stabil genomträngning och hög dräneringskapacitet

Vi har specialutvecklat det pimpstensbaserade växtjord med både organisk och oorganiskt material. På så vis kan vi vara säkra på att materialet har en lämplig och stabil genomträngning och effektiv dräneringskapacitet. Därtill bidrar den unika sammansättning till en hög absorbering av vatten som växterna i vägbädden kan använda vid behov.

När vi använder pimpsten i vävtjorden innebär det att produkten har relativt höga E-moduler utan att kompromisssa bort andra viktiga egenskaper. Tredjepartstestare har påvisat att pimpstenens E-moduler når upp till 165 MPa.

Växtjordens egenskaper gör det möjligt att inkorporera FilterVext som en del av av konstruktionen av refugen eller trottoaren. Det är speciellt lämpligt för vägområden med tung trafik där växterna och trädens rötter behöver gott om plats för att bre ut sig.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag