Diacel Groent Tag 900X900px

Skapa goda förutsättningar för växtligheten på gröna tak

Näringsrika jordsubstrat för gröna tak

Vi erbjuder två olika sorters växtsubstrat som är anpassade efter olika typer av gröna tak.

Båda sorterna är framställda enligt FLL:s föreskrifter och analyseras för var 1000:e m3 för att säkerställa en hög, genomgående kvalitet.

Alla substrat innehåller en optimal blandning av mineraler och organiskt material som alla har goda dränerings- och ventilationsegenskaper.

Extensivt  jordsubstrat - SEM

Jordsubstrat för extensiva gröna tak, som till exempel sedumtak, är en näringsfattig blandning som innehåller en begränsad mängd organiskt material.

Intensivt jordsubstrat  - SIM

Intensivt jordsubstrat användas i samband med plantering av perenner, buskar och träd på tak och terrasser samt till förbättring av planteringar på terrasserna. Denna typ av jordsubstrat är näringsrik och kompakt.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag