BG Byggros Ytarmering


Ytarmering

Professionella beläggningslösningar för tätning och säker dränering av regnvattenGenom att armera belastade markytor kan bärigheten förbättras, slitaget minskas och nya användningar möjliggöras för till exempel gräsmattor, grusgångar och ridbanor.
​​​​​​​Permeabla beläggningar

En permeabel beläggning kännetecknas av hög vattengenomsläpplighet kombinerat med ett bärlager som fungerar som magasin för ytvattnet innan det infiltreras i markenLÄS MER


Ecoblock gräsarmering

Ecoblock är perfekt för armering av slänter, träd och mark vid utomhusarrangemang, gångvägar på golfbanor och i parker, förstärkning av garageinfarter, körområden, parkeringsplatser, vägarmering och brandvägar etc.

LÄS MER


Ecoblock - Block för rid- och hästsport

Ecoblock är bottenstabilisering som är ett stabilt, elastiskt och halkfritt underlag som är speciellt utvecklat för ridsport och ridområdenLÄS MER


Plantex geoceller

Stenarmeringsplatta av polypropylen som är lämplig för stabilisering av singelgångar och uppfarter. "Plattan" dras ut som ett dragspel och fylls med stenkross eller motsvarande


LÄS MER


LineFlex kantskena

​Effektiv etablering av raka linjer och kurvor vid anläggning av rabatter, gångvägar och uppfarter etc.


​​​​​​​

LÄS MER


AluFlex kantskena

AluFlex är ett flexibelt L-profil aluminiumskensystem som är idealiskt för skarpa, definierade kanter.


​​​​​​​

LÄS MERHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka