Permeabel beläggning

Ecoblock Stone - En dekorativ och effektiv permeabel beläggningEcoblock Stone är en säker, effektiv och hållbar permeabel beläggning, där efterföljande skötsel och underhåll är minimal.

De specialdesignade lederna i Ecoblock Stone säkerställer att allt regnvatten löper direkt ned i bärlagret. En liten kant runt avloppshålen hindrar smuts att tränga ner i stödskiktet och förstöra permeabiliteten.

Ecoblock Stone är en kombination av betongplattor och specialdesignade Ecoblock-ramar. Ramarna klickas samman till en kontinuerlig yta och kan enkelt knäppas ihop och integreras med det traditionella Ecoblock-systemet. När Ecoblock Stone-ramarna är utlagda, läggs  betongplattorna i önskade färger och mönster i dessa.

Effektiv avvattning - minimal skötsel och underhåll

Det unika med Ecoblock Stone är att dränering sker via själva ramen, vilken varken behöver spolning eller rengöring, och INTE släpper igenom grus mellan plattorna. Många andra permeabla beläggningar är baserade på det faktum att en del av systemet ersätts eller byts ut, eftersom permeabiliteten gradvis försämras eller försvinner helt.


Vad är en permeabel beläggning?

En permeabel beläggning är en beläggning vilken tillåter överflödigt vatten att obehindrat dräneras. En permeabel beläggning är typisk uppbygd av plattor och beläggningssten på ett bärlager som kan hantera vattenmängden.

Permeabla beläggningar ger stor flexibilitet i design eftersom färger och mönster kan kombineras fritt för att passa önskemål och krav för anläggningsplatsen.

Permeabla beläggningar är således funktionella och dekorativa lösningar för både parkeringsplatser, uppfarter, terrasser och lagerplatser.


Miljövänlig och resistent permeabel beläggning
Ecoblock Stone är framställt av LDPE (Low Density Polyethylen) från en produktion som uteslutande drivs av biogas och vindkraft. LDPE är ett 100 % miljöneutralt återvinningsbart material, som kan smältas om och återvinnas otaliga gånger. Ecoblock Stone är en flexibel produkt, som tål stor belastning och hård frost utan att spricka. Detta är vanligtvis inte fallet med block av HDPE och PVC som ofta spricker när de utsätts för kombinationen av extrema kyla och hård belastning.

I Byggros har vi arbetat med Ecoblock i över 20 år, och vi tillhandahåller 20 års produktgaranti.

Effektivt låssystem
Ecoblock Stone-systemet säkras med ett unikt specialdesignat låssystem, som säkrar en permanent länk mellan de enskilda Ekoblocken. Vid utläggning, låses plattorna i varandra för att skapa en sammanhängande permeabel beläggning. Samtidigt ger låsningssystemet en mycket stor tryckfördelning så att Ecoblock Stone kan användas till otaliga ändamål. Systemet har testats och certifierats med avseende på tryckhållfasthet.

Ecoblock Stone-systemet är motståndskraftigt mot ammoniak och alkali och kan tåla temperaturer från minus 50 grader till + 90 grader.

Snabb och lätt läggning av den permeabla beläggningen
Ecoblock Stone leveres som sammenhægtede plader bestående af 12 blokke på 1,33 m2 per blok. Ecoblock Stone-pladerne tilpasses nemt med en vinkelsliber eller stiksav, og blokkenes store fleksibilitet og den lave vægt gør det nemt at udlægge Ecoblock Stone og skabe en flot og effektiv permeabel belægning. Vores erfaring viser, at én mand typisk kan udlægge 100 m2 Ecoblock Stone i timen - hertil kommer ilægning af betonfliser - du kan se vores udvalg af fliser og belægningssten fra Starka her.

Ecoblock Stone levereras som sammanhängande plattor bestående av 12 block på 1,33 m2 per block. Ecoblock Stone-plattorna anpassas enkelt med en vinkelslip eller sticksåg, och blockens höga flexibilitet och låga vikt gör det enkelt att lägga ut Ecoblock Stone och skapa en vacker och effektiv permeabel beläggning. Vår erfarenhet visar att en person typiskt kan sätta 100 m2 Ecoblock Stone per timme.


Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.

Nedladdning Ecoblock Stone


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka