Permeabel beläggning

Ecoraster® Stone - en dekorativ och effektiv permeabel beläggning

BG Byggros - Ecoraster® Stone - en dekorativ och effektiv permeabel beläggning


Vi har bytt namn på Ecoblock som nu heter Ecoraster -> Vi har tidigare använt namnet Ecoblock för flera av våra produkter. Nu har vi övergått vi till Ecoraster som är leverantörens namn på produkterna. Detta gäller Ecoblock och Ecoblock Stone som nu heter Ecoraster och Ecoraster Stone.  ​​​​​​​

Ecoraster Stone är en säker, effektiv och hållbar permeabel beläggning, där efterföljande skötsel och underhåll är minimal.

De specialdesignade lederna i Ecoraster Stone säkerställer att allt regnvatten löper direkt ned i bärlagret. En liten kant runt avloppshålen hindrar smuts att tränga ner i stödskiktet och förstöra permeabiliteten.

Ecoraster Stone är en kombination av betongplattor och specialdesignade Ecoraster-ramar. Ramarna klickas samman till en kontinuerlig yta och kan enkelt knäppas ihop och integreras med det traditionella Ecoraster-systemet. När Ecoraster Stone-ramarna är utlagda, läggs betongplattorna i önskade färger och mönster i dessa.

Effektiv avvattning - minimal skötsel och underhåll

Det unika med Ecoraster Stone är att dränering sker via själva ramen, vilken varken behöver spolning eller rengöring, och INTE släpper igenom grus mellan plattorna. Många andra permeabla beläggningar är baserade på det faktum att en del av systemet ersätts eller byts ut, eftersom permeabiliteten gradvis försämras eller försvinner helt.


Vad är en permeabel beläggning?

En permeabel beläggning är en beläggning vilken tillåter överflödigt vatten att obehindrat dräneras. En permeabel beläggning är typisk uppbyggd av plattor och beläggningssten på ett bärlager som kan hantera vattenmängden.

Permeabla beläggningar ger stor flexibilitet i design eftersom färger och mönster kan kombineras fritt för att passa önskemål och krav för anläggningsplatsen.

Permeabla beläggningar är således funktionella och dekorativa lösningar för både parkeringsplatser, uppfarter, terrasser och lager.
Miljövänlig och resistent permeabel beläggning
Ecoraster Stone är framställt av LDPE (Low Density Polyethylen) från en produktion som uteslutande drivs av biogas och vindkraft. LDPE är ett 100 % miljöneutralt återvinningsbart material, som kan smältas om och återvinnas otaliga gånger. Ecoraster Stone är en flexibel produkt, som tål stor belastning och hård frost utan att spricka. Detta är vanligtvis inte fallet med block av HDPE och PVC som ofta spricker när de utsätts för kombinationen av extrema kyla och hård belastning.

I Byggros har vi arbetat med Ecoraster i över 20 år, och vi tillhandahåller 20 års produktgaranti.

Effektivt låssystem
Ecoraster Stone-systemet säkras med ett unikt specialdesignat låssystem, som säkrar en permanent länk mellan de enskilda Ekoraster. Vid utläggning, låses plattorna i varandra för att skapa en sammanhängande permeabel beläggning. Samtidigt ger låsningssystemet en mycket stor tryckfördelning så att Ecoraster Stone kan användas till otaliga ändamål. Systemet har testats och certifierats med avseende på tryckhållfasthet.

Ecoraster Stone-systemet är motståndskraftigt mot ammoniak och alkali och kan tåla temperaturer från minus 50 grader till + 90 grader.

Snabb och lätt läggning av den permeabla beläggningen
Ecoraster Stone leveras som sammanhängande plattor bestående av 12 block på 1,33 m2 per block. Ecoraster Stone-plattorna anpassas enkelt med en vinkelslip eller sticksåg, och blockens stora flexibilitet och den låga vikten gör det enkelt att lägga Ecoraster Stone och skapa en snygg och effektiv permeabel beläggning. Vår erfarenhet visar, att en person kan lägga ut 100 m2 Ecoraster Stone i timmen - utöver detta kommer iläggning av betongplattor.


Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.

Nedladdning Ecoblock StoneGALLERI ECORASTER STONEHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på