Permeabla beläggningar

PermaGround-konceptet


En permeabel beläggning kännetecknas av hög vattengenomsläpplighet kombinerat med ett bärlager som fungerar som magasin för ytvattnet innan det infiltreras i marken. Genom att etablera en permeabel beläggning blir det möjligt att hantera stora mängder regnvatten lokalt, vid till exempel skyfall.Den ökade nederbördsmängden och intensiteten skapar problem i stadsnära miljö, problem som inte förväntas bli mindre med tiden. Genom att etablera en permeabel beläggning, till exempel på uppfarter eller andra öppna platser, är det möjligt att lokalt hantera stora mängder regnvatten.

I ett typiskt stadsnära område är cirka 50% av alla ytor antingen täckta med takytor, eller hårdgjorda markytor som asfalt- och betongbeläggningar. Detta ställer stora krav på kloakanläggningarna - vilka är dyra att anlägga och underhålla - så det finns ett behov för alternativa lösningar.

Lösningen är PermaGround - ett koncept för permeabla beläggningar.

Permagroundkonceptet baseras på Byggros mångåriga erfarenhet med bland annat gräsarmering och geonät samt solida och väldokumenterade tyska erfarenheter med Epoxy- och Polyuretan som beläggningsmaterial.


Konceptets olika lösningar beskrivs här nedanför:PermaStone - Permeabel stenbeläggning

Mycket stora mängder regnvatten kan infiltreras i den högpermeabla och stabila PermaStone lageruppbyggnaden, till exempel vid skyfall.

LÄS MER


PermaStone FAQ

Vi har samlat några vanliga frågor som brukar uppstå vid valet av PermaStone Permeabla beläggningar.

LÄS MER


PermaGreen - Permeabel markarmering

PermaGreen kan användas överallt där man önskar en grönyta som är körbar. Typiska användningsområden är brandvägar, infarter, parkeringar, vägar på golfbanor, idrottsanläggningar och vägrenar.

LÄS MER


PermaGreen FAQ

Vi har samlat några vanliga frågor som brukar uppstå vid valet av PermaGreen gräsarmeringsuppbyggnad - permeabla beläggningar med gröna ytor

LÄS MER


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka