Referensprojekt - Vector Wall®

Exempel på hur Vector Wall kan användasTorsvik kraftvärmeverk - Vector Wall

Genom att anlägga Vector Wall-stödmurar i tre nivåer fås en hållbar och visuellt tilltalande lösning med en livstid på över 120 år. Möjligheten att bygga murarna näst intill vertikala gör att man på ett kostnadseffektivt sätt kan utnyttja markytan på bästa sätt

LÄS MERE4 Kista - Vector Wall

Längst E4:ans norra infart till Stockholm har en lite annorlunda Vector Wall-lösning anlagts. Murfasaderna är fyllda med 170 ton glas.

LÄS MER