Regnbäddar för effektiv hantering av dagvatten

Attraktiva regnbäddar som kan anpassas till just ditt projekt, med hänsyn till marken under stadens vägnätBiltrafiken i städerna kan bidra till att förorenat dagvatten med tungmetaller, oljor och andra skadliga ämnen når grundvattnet under jord. I förlängningen blir både vår närmiljö och våra vattendrag smutsiga. Med tanke på pågående klimatförändringar med en ökad nederbörd är det viktigt att ha en långsiktig och hållbar strategi. Vi behöver dränera och rena dagvattnet på stadens gator på ett effektivt sätt. Inte minst minskar risken för översvämningar och överbelastning av  avloppsnätet.

Våra regnbäddar strävar efter att efterlikna den dränering som redan finns i naturen. Om vi hanterar dagvattnet på ett smidigt sätt kan det komma till nytta för både djur och växter, som en del av ett evigt kretslopp. Regnbäddarna designas för att passa varje specifikt projekt. Tack vare en vattentät och skyddande filterbädd förhindras förorenat vattens nedsippring till grundvattnet.

Regnbäddar
RegnbäddarRegnbäddar med bärlaget CityVext främjar växtlivet under mark

Regnbädden består av ett smart pimpstensbaserat dräneringsmaterial som är till stor del organiskt. På så sätt kan materialet absorbera stora mängder vatten, vilket senare kan komma växtligheten till godo. Dränering och filtrering upprätthålls på ett effektivt vis eftersom pimpstenen uppvisar hög porositet. Dessa material kallas CityVext och RodVext. De har visat sig vara effektivare än traditionella mullblandningar. CityVext möjliggör en vattenabsorbering med en volym på 45 % och bibehåller samtidigt ett luftvolym på 20 %. Sett till regnbäddens dimensioner kan du räkna med att 65 % av innehållet lagras under en kortare tid.

Materialets unika sammansättning möjliggör användandet av regnbäddar som en bottenstruktur under trottoarer och vägar. De har visat sig vara speciellt bra för tungt trafikerade bilvägar där växtlighet och trädrötter behöver utrymme att bre ut sig under marken. Den så kallade E-modulen, alltså materialets elasticitet, uppgår till hela 165 MPa.
Regnbäddar är en smart helhetslösning för hantering av dagvatten

Se gärna vår video som demonstrerar hur regnbädden spelar en viktig roll i hanteringen av dagvatten. Du får en säker och effektiv dränering i alla led, från det att första droppen träffar asfalten till att vattnet sipprar ut till närliggande vattendrag.

Effektiva regnbäddar ingår i helhetslösning för hantering av dagvatten
Galleri
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper gärna dig med lösningar till ditt senaste projekt.

Kontakta oss på 5948 9000 eller info@byggros.com