Silva Cell 2 rotceller hanterar regnvatten och skapar optimala tillväxtförhållanden
Rotceller skapar de bästa förhållandena för stadens träd

När man skapar nya urbana stadsrum är träd ett viktigt element eftersom de bidrar till att påverka både den naturliga miljön och den sociala miljön. Träden hjälper till att skapa lokala samlingspunkter, och samtidigt har de en stor inverkan på koldioxid, vattenavlopp, luftfuktighet och temperatur.

Det är ofta förknippat med stora kostnader och utmaningar när man planterar ett träd i stadsrummet. Därför är det mycket viktigt att säkerställa att trädet får optimala tillväxtförhållanden från början.

Jordstrukturen ger rotsystemet goda förutsättningar att utvecklas och absorbera vatten

Silva Cells rotvänliga stödlagersystem säkerställer en jordstruktur som ger trädets rotsystem de bästa förutsättningarna för att utvecklas och absorbera det dagliga behovet av vatten ‒ även på platser med tung trafikbelastning.

Silva Cell 2 rodceller
RodcellerSilva Cell 2 rotceller ger plats för stadens gröna installationer

En av utmaningarna när man etablerar träd i moderna städer är att utrymmet ofta begränsar sig till planteringshålet på grund av stadens andra installationer, de stora mängderna stabilgrus och en komprimerad jordstruktur samt armerade ytor.

Dessa är alla element och faktorer som hotar trädets vattentillförsel samtidigt som de ger en dålig dränering av regnvatten.

Gott om plats för försörjningsledningar och problemfritt underhåll

Med rotcellsystemet Silva Cell 2 finns det utrymme att integrera försörjningsledningar i systemet. Det minimerar risken för att trädets rötter förstör installationerna eftersom man fyller på med ett rotvänligt tillväxtmedium.

Cellerna är inte anslutna, så det är lätt att komma åt underjordiska installationer vid senare underhållsarbete.Regnvattenhantering ‒ Rotcellerna är effektiva

En av tidens stora utmaningar i städerna är den stora mängden regnvatten som måste avledas. I dag hanterar man normalt nederbörden genom att etablera stora regnvattensmagasin som ska fördröja regnvattnet innan det leds ut i avloppsnätet.

Men genom att tänka in stadens trädplantering i hanteringen av regnvattnet får man både bättre tillväxtförhållanden för träden och mindre belastning på avloppsnätet.

Ett beprövat och effektivt växtbäddssystem som utnyttjar nederbörden och inte bara skickar det vidare till avloppet

Det beprövade Silva Cell-systemet hjälper till att hantera stadens regnvatten, så det bidrar positivt till växttillväxten i stället för att belasta stadens avloppssystem. Rotkassetterna gör det också möjligt att använda beläggningar nära trädet.

Genom att använda Silva Cell 2 i planteringshålet kan växtgropens tillväxtmedium hantera stora mängder nederbörd, både under kvarhållning och lagring. På samma sätt bidrar trädens förångning med att hantera en större mängd nederbörd.

Håndtering af regnvand med Silva Cell 2
Silva Cell 2 rodceller til regnvandshåndteringEnkel och problemfri installation

Silva Cells rotceller är enkla att hantera. Systemet består av flera komponenter som etableras kontinuerligt med uppbyggnad av växtlager, rotbarriär och stödlager.

Man kan fylla cellerna med en maskin och man kan gå inne mellan cellerna så att tillväxtmediet kan komprimeras. Det förhindrar sättningar när jorden blir våt och därför behövs ingen påfyllning.


GalleriKontakta våra tekniska konsulter

De är redo att hjälpa dig hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000

eller
info@byggros.se