S-MAG - Prefabricerade dagvattenmagasin

Prefabricerade dagvattenmagasin för effektiv klimatsäkring
Våra städer växer och det gör även populationen. Detta resulterar i flera områden med befästade områden för vägar, parkering och bostäder. Det orsakar ofta stora problem för att avleda regn och ytvatten från den ökande mängden nederbörd.

En lösning med en S-MAG-behållare hjälper till att fördröja nederbörd och är samtidigt både ekonomiskt attraktiv och effektiv. Magasinet består av traditionella kassetter inpackade i en stark skyddsduk, varefter ett vattentätt membran monteras.

Dagvattenmagasinet produceras enligt specifika dimensioner och levereras färdig direkt till byggplatsen. Magasinerna sänks ner i ett hål som bara ska vara en meter bredare än själva magasinet.

S-MAG-dagvattenmagasinen kan både serie- och parallellkopplas. Därmed kan det skapas ännu större dagvatten- och uppsamlingsmagasin. De kan även anslutas till befintliga dräneringssystem.

S-MAG dagvattenmagasin
Fördelar med ett S-MAG dagvattenmagasin


Fördelar med ett S-MAG prefabricerat dagvattenmagasin

 • Kort monteringstid, vilket generellt minskar byggtiden
 • En ekonomiskt attraktiv lösning
 • Låg bygghöjd
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet för kundspecifika dimensioner
 • Levereras med förinstallerade in- och utloppsanslutning samt ventilering med mått efter kundens önskemål
 • Inbyggda spolkanaler i magasinen samt möjlighet för tv-inspektion
 • Kan användas för tungt belastade områden
 • Levereras med trycktest-certifikat som dokumenterar tätheten av magasinet vid leverans

Användningsområden

 • Uppsamlingsmagasin

 • Underjordiskt dagvattenmagasin
 • SprinklertankInpackning av magasinet

Här visas hur S-MAG-magasinet blir inpackat i det vattentäta EPDM-membranet.

Inpackning av ett prefabricerat dagvattenmagasin
Egenskaper för S-MAGEgenskaper för S-MAG

Byggmått och volym - Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd - 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m och 1,98 m
 • Bredd - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd - från 0,9 m till 12,9 m
 • Volym - Max 60 m3/enhet

Vatten-/nettovolym - Ca. 96 % av den yttre dimensionen
Belastning - Tål tung trafik enl. Tyska SLW 60 Normen vid 80 cm jordtäckning
Täthet - Magasinets täthet dokumenteras i täthetsrapporten
Inspektionsschakt - 40 x 40 cm - antal och placering efter önskemål
Skyddsduk - BG-Tex 500
Vattentätt membran - EPDM
Statistiska beräkningar - Ja
In- och utloppsuttag - Premonterade enl. önskemål <Ø500
Rengöringsåtkomst - Möjlighet för tvärinspektion samt kameraåtkomst
Serie- och parallellkoppling - Ja
Hållbarhet - 50 år
Uppbyggnad av S-MAG dagvattenmagasinet

Magasinet är konstruerat av konventionella dagvattenmagasin med en integrerad lyftram som säkerställer en korrekt hantering av det färdiga magasinet på byggarbetsplatsen.

Magasinet packas in i en stark skyddsduk och ett vattentätt membran monteras. Sedan monteras valt antal genomföringar, varefter magasinet trycktestas samt alla skarvar kontrolleras.

Slutligen monteras inspektionsaxeln och magasinet packas in i en stark skyddsduk. Anslutning av inlopp och utlopp görs med konventionella skjuthylsor eller liknande. Placering och dimension av inlopp och utlopp är valfri. Uppsamlingsmagasinet kan således utformas för att passa optimalt för förhållanden på byggarbetsplatsen.

Uppbyggnad av ett S-MAG dagvattenmagasin
Galleri
Teknisk ritning


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se