S-MAG ‒ Prefabricerade dagvattenmagasin

Prefabricerade dagvattenmagasin för effektiv klimatsäkring
Våra städer växer och det gör även populationen. Detta resulterar i flera områden med befästa områden med vägar, parkering och bostäder. Det skapar ofta stora problem med avledning av regn och ytvatten från den ökande mängden nederbörd.

En lösning med ett S-MAG magasin hjälper till att fördröja nederbörd och är samtidigt både ekonomiskt attraktiv och effektiv. Magasinet består av traditionella kassetter som är insvepta i en stark skyddsduk och utanpå denna monteras ett vattentätt membran.

Dagvattenmagasinet tillverkas enligt specifika mått och levereras färdigt direkt till byggplatsen. Magasinen sänks ner i ett hål som endast behöver vara en meter bredare än själva magasinet.

S-MAG-dagvattenmagasinen kan anslutas både i serier och parallellt. Detta gör det möjligt att skapa ännu större regnvatten- och uppsamlingssystem. De kan även anslutas till befintliga dräneringssystem.

S-MAG dagvattenmagasin
Fördelar med ett S-MAG dagvattenmagasin


Fördelar med ett S-MAG prefabricerat dagvattenmagasin

 • Kort installationstid, vilket totalt sett förkortar konstruktionstiden
 • En ekonomiskt attraktiv lösning
 • Låg bygghöjd
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet till kundspecifika dimensioner
 • Levereras med förinstallerade in- och utloppsanslutningar samt ventilering med mått efter kundens önskemål
 • Inbyggda spolkanaler i magasinen samt möjlighet till tv-inspektion
 • Kan användas för tungt belastade områden
 • Levereras med trycktestscertifikat som dokumenterar magasinets täthet vid leverans

Användningsområden

 • Uppsamlingsmagasin

 • Underjordiskt dagvattenmagasin
 • SprinklertankInpackning av magasinet

Här visas hur S-MAG-magasinet sveps in i det vattentäta EPDM-membranet.

Inpackning av ett prefabricerat dagvattenmagasin
Egenskaper för S-MAG


Egenskaper för S-MAG

Byggmått och volym: Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd: 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m och 1,98 m
 • Bredd: 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd: från 0,9 m till 12,9 m
 • Volym: Max 60 m3/enhet

Vatten-/nettovolym: ca. 96 % av den yttre dimensionen
Belastning: Tål tung trafik enl. tyska SLW 60-normen vid 80 cm marktäckning
Täthet:- Magasinets täthet dokumenteras i täthetsrapporten
Inspektionsschakt: 40 x 40 cm, antal och placering efter önskemål
Skyddsduk: BG-Tex 500
Vattentätt membran: EPDM
Statistiska beräkningar:  Ja
In- och utloppsuttag: Premonterade enl. önskemål <Ø500
Rengöringsåtkomst: Möjlighet till tvärinspektion samt kameraåtkomst
Serie- och parallellanslutning: Ja
Hållbarhet: 50 år
Uppbyggnad av S-MAG dagvattenmagasinet

Magasinet är byggt av traditionella kassetter och har en integrerad statiskt dokumenterad lyftram som säkerställer korrekt hantering av det färdiga magasinet på byggplatsen.

Magasinet viras in i en stark skyddsduk och ett vattentätt membran monteras. Sedan monteras valt antal genomföringar, varefter magasinet trycktestas och alla skarvar kontrolleras.

Slutligen installeras de integrerade inspektionsaxlarna. Anslutning av inlopp och utlopp görs med konventionella skjutmuffar eller liknande. Placering och dimension av inlopp och utlopp är valfri. Uppsamlingsmagasinet kan därför utformas så att det passar optimalt för byggplatsens förhållanden.​​​​​​​

Uppbyggnad av ett S-MAG dagvattenmagasin
Galleri
Teknisk ritning


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se