S-MAG - Prefabricerade dagvattenmagasin

Prefabricerade dagvattenmagasin för effektiv klimatsäkring
Våra städer växer och det gör även populationen. Detta resulterar i flera områden med befästade områden för vägar, parkering och bostäder. Det orsakar ofta stora problem för att avleda regn och ytvatten från den ökande mängden nederbörd.

En lösning med en S-MAG-behållare hjälper till att fördröja nederbörd och är samtidigt både ekonomiskt attraktiv och effektiv. Magasinet består av traditionella kassetter inpackade i en stark skyddsduk, varefter ett vattentätt membran monteras.

Dagvattenmagasinet produceras enligt specifika dimensioner och levereras färdig direkt till byggplatsen. Magasinerna sänks ner i ett hål som bara ska vara en meter bredare än själva magasinet.

S-MAG opstuvningsmagasinerne kan både serie- og parallelforbindes. Dermed kan der skabes endnu større regnvands- og opstuvningsanlæg. Ligeledes kan de kobles på eksisterende afvandingssystemer

S-MAG-dagvattenmagasinen kan både serie- och parallkopplas. Därmed kan det skapas ännu större dagvatten- och uppsamlingsmagasin. De kan även anslutas till befintliga dräneringssystem.

S-MAG opstuvningsmagasin


Våra S-MAG-uppsamlings och dagvattenmagasin ger dig en effektiv dagvattenhantering och levereras direkt från fabrikshallen till din byggarbetsplats. Magasinen är konstruerade enligt kundspecifika mål under kontrollerade förhållanden i fabrikshallen. Därefter transporteras det färdiga magasinet på en lastbil direkt till byggarbetsplatsen, där det sänks ner i hålet som en hel enhet - bara till att installera och ansluta till resten av dagvattenhanteringsanläggningen.Uppbyggnad av S-MAG uppsamlingsmagasin

Magasinet är konstruerat av konventionella dagvattenmagasin med en integrerad lyftram som säkerställer en korrekt hantering av det färdiga magasinet på byggarbetsplatsen.

Magasinet packas in i en stark skyddsduk och ett vattentätt membran monteras. Sedan monteras valt antal genomföringar, varefter magasinet trycktestas samt alla skarvar kontrolleras.

Slutligen monteras inspektionsaxeln och magasinet packas in i en stark skyddsduk. Anslutning av inlopp och utlopp görs med konventionella skjuthylsor eller liknande. Placering och dimension av inlopp och utlopp är valfri. Uppsamlingsmagasinet kan således utformas för att passa optimalt för förhållanden på byggarbetsplatsen.

Storlek och dimension

Det är möjligt att prefabricera S-MAG med en volym på upp till högst 60 m3/enhet. Dimensionen är dock begränsad med en maximal bredd av 3,3 meter, en maximal höjd av 1,98 meter och en maximal längd på 12,9 meter. Nettovolymen är ca. 96 % av den yttre dimensionen. Flera magasin kan serie- eller parallellkopplas för större volymer.  

Prefabricering under kontrollerade förhållanden ger 100% täthet

Allt membranarbete på S-MAG utförs under kontrollerade förhållanden inomhus. Det innebär att det är möjligt att modellera, justera och kontrollera att det täta EPDM-membranet som omger magasinen är 100% täta.  

Innan uppsamlingsmagasinet skickas till byggarbetsplatsen trycktestas det och täcks slutligen av ytterligare ett lager av stark skyddsduk.Enkel hantering och snabb installation på byggarbetsplatsen

När det prefabricerade S-MAG uppsamlingsmagasinet är konstruerat enligt kundens önskemål, körs de direkt från fabrikshallen till byggarbetsplatsen där det är redo att installeras. På det sättet kan S-MAG installeras på en dag.

Tidigare skulle det normalt ta 3 till 4 dagar att installera ett magasin beroende på vädret, men med prefabricerade magasin kan det vara klart på en dag. Detta sparar byggprojektet mycket dyrbar tid och projektet kan förkortas, eftersom när magasinet levereras till byggarbetsplatsen, ska det endast installeras i ett hål på en jämn yta som är fri från sten och skarpa föremål. Det är därför inte beroende av väder och vind, och schaktet kan återfyllas samma dag.

Det färdiga magasinet sänks i ett hål som är endast en meter bredare än själva magasinet. Detta kommer att spara tid och pengar vid grävning, eftersom mycket mindre jord kommer att flyttas jämfört med traditionella lösningar som byggs på plats och kräver ytterligare arbetsutrymme för installatörerna.

Användningsområden

 • Uppsamlingsmagasin
 • Underjordiskt dagvattenmagasin
 • Sprinklertank


Teknisk ritningInpackning av magasinet

Se hur S-MAG-magasinet blir inpackad i det vattentäta EPDM-membranet

Inpackning av ett prefabricerat uppsamlingsmagasinFördelar med ett S-MAG prefabricerat uppsamlingsmagasin

 • Kort monteringstid, vilket generellt minskar byggtiden
 • En ekonomiskt attraktiv lösning
 • Låg bygghöjd
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet för kundspecifika dimensioner
 • Levereras med förinstallerade in- och utloppsanslutning samt ventilering med mått efter kundens önskemål
 • Indbyggede spulekanaler i faskinerne samt mulighed for tv-inspektion
 • Kan användas för tungt belastade områden
 • Levereras med trycktest-certifikat som dokumenterar tätheten av magasinet vid leveransEgenskaper för S-MAG

Byggmått och volym - Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd - 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m och 1,98 m
 • Bredd - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd - från 0,9 m till 12,9 m
 • Volym - Max 60 m3/enhet

Vatten-/nettovolym - Ca. 96 % av den yttre dimensionen
Belastning - Tål tung trafik enl. Tyska SLW 60 Normen vid 80 cm jordtäckning
Täthet - Magasinets täthet dokumenteras i täthetsrapporten
Inspektionsschakt - 40 x 40 cm - antal och placering efter önskemål
Skyddsduk - BG-Tex 500
Vattentätt membran - EPDM
Statistiska beräkningar - Ja
In- och utloppsuttag - Premonterade enl. önskemål <Ø500
Rengöringsåtkomst - Möjlighet för tvärinspektion samt kameraåtkomst
Serie- och parallellkoppling - Ja
Hållbarhet - 50 år
Galleri
Teknisk ritning


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se