SamiGrid

Asfaltarmeringsnät för betongbeläggningarSamiGrid armeringsnät är speciellt utvecklat för att effektivt kunna bromsa spridningen av sprickor i samband med reparation av betongbeläggningar. Armeringsnätet är ett kompositmaterial bestående av ett högmodulärt asfaltarmeringsnät i polyvinylalkohol kombinerat med en non-woven duk.

Polyvinylalkohol har mycket god motståndskraft mot betongens höga pH-värden, vilket gör SamiGrid asfaltarmering speciellt lämpad för reparation av betongytor. Både non-woven duken och armeringsnätet har en bitumenbaserad ytbeläggning som ger god vidhäftning.SamiGrid armeringsnät är speciellt utvecklat för att effektivt kunna bromsa spridningen av sprickor i samband med reparation av betongbeläggningar.

Armeringsnätet är ett kompositmaterial bestående av ett högmodulärt asfaltarmeringsnät i polyvinylalkohol kombinerat med en non-woven duk.

Polyvinylalkohol har mycket god motståndskraft mot betongens höga pH-värden, vilket gör SamiGrid asfaltarmering speciellt lämpad för reparation av betongytor. Både non-woven duken och armeringsnätet har en bitumenbaserad ytbeläggning som ger god vidhäftning.

SamiGrid asfaltarmering

  • Stor motståndskraft mot betongens höga pH-värden
  • Den bitumenbaserade ytbeläggningen ger god vidhäftning på betong
  • Hög motståndskraft mot alkaliska miljöer
  • Ger kraftig förstärkning och tätning
  • Motståndskraft mot höga temperaturer
  • Tål långsiktig dynamisk belastning
  • Hög motståndskraft mot installationsskador


Asfaltarmeringsnät till betongbeläggningarKontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se