BioWeedStop

En 100 % komposterbar ogräsduk och erosionsduk i naturfiber

BioWeedStop - miljövänlig ogräsduk - Byggros

BioWeedStop skyddar effektivt mot ogräs och erosion i planteringar. Efter 4–5 år har plantorna etablerats och duken bryts ner av mikroorganismer i jorden. BioWeedStop ogräsduk är tillverkad av 100 % naturliga växtfibrer (PLA) som ingår i naturens kretslopp.

BioWeedStop har valts ut som en del av det europeiska LIFE+-programmet till stöd för hållbara produkter.

BioWeedStop ogräsduk är en EU-LIFE+-stödd, ekologiskt hållbar produkt. Den kommer från naturen och återgår till naturen. Ogräsdukar har under många år visat sig vara fördelaktiga både för plantorna och plånboken. Genom att använda BioWeedStop ogräsduk minimeras behovet för skötsel under plantornas första 3–5 år. När plantorna har vuxit till sig finns det bara naturligt nedbrutna växtfibrer kvar av duken.

Till skillnad från traditionella ogräsdukar/ogräsmattor av kokos eller PE, ska BioWeedStop inte täckas över med bark- eller flis. Den neutrala jordbruna färgen med drag av ljusa växtfibrer är noggrant anpassad för att smälta in i naturen på bästa sätt.


Här finner du FAQ och mer information om BioWeedStop.
Fördelar

  • Ersätter manuell ogräsrensning och ger växtrötterna lugn och ro.  
  • UV-stabil och behöver därmed inte täckas med flis.  
  • Är vattengenomsläpplig och bevarar fukten i jorden.  
  • Suger inte upp vatten vilket hindrar ogräsfrön från att etableras.  
  • Konstgödsling är inte nödvändig (som vid övertäckning med bark- eller vedflis).  
  • Bryts ner efter 5 år och lämnar inga restprodukter efter nedbrytningen.​​​​​​​


Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt.
Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se.Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se