BioWeedStop ogräs- och erosionsduk

En effektiv fiberduk som bryts ner till 100 % efter 4-5 årBra för etableringsfasen

Ogräsdukar har under många år visat sig vara fördelaktigt, både för växterna och för projektets totala utgifter, eftersom växter klarar sig bättre när jorden runt rötterna får ro under etableringsfasen samt att fukten i jorden bevaras.

BioWeedStop ogräsduk är tillverkad av 100 % naturliga växtfibrer (PLA) som ingår i naturens kretslopp. BioWeedStop är en del det europeiska LIFE+-programmet till stöd för hållbara produkter.

Till skillnad från traditionella ogräsdukar av kokos eller PE, ska BioWeedStop inte täckas över med bark- eller flis. Den neutrala jordbruna färgen med drag av ljusa växtfibrer är noggrant anpassad för att smälta in i naturen på bästa sätt.

Fördelar

  • Ersätter manuell ogräsrensning och låter växtrötterna breda ut sig i fred
  • Är UV-stabil och behöver därmed inte täckas med flis  
  • Släpper igenom vatten och bevarar fukten i jorden
  • Suger inte upp vatten vilket hindrar ogräsfrön från att etablera sig
  • Konstgödsling är inte nödvändig (som vid övertäckning med bark- eller vedflis)
  • Bryts ner efter 5 år och lämnar inga restprodukter efter nedbrytningen.​​​
Bioweedstop ogräs- och erosionsduk


Här finner du FAQ om BioWeedStop. ​​​​​​​Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se