Vad bör jag tänka på när jag ska bekämpa parkslide?


Parkslide. En otroligt stark och kraftfull växt som dagligen skapar problem för trädgårdsmästare, husägare och fastighetsskötare runt om i Sverige. Det invasiva ogräset är i sin enkelhet vackert, med ljusgröna blad och röd stam. Men, dess rötter är starka och kan förstöra både byggnader, avlopp och flora.

Därför är det viktigt att bekämpa parkslide på rätt sätt, och det är något som vi på Byggros kan hjälpa dig med.

Allt som krävs är 0,7 gram

Att hantera parksliden på rätt sätt är kritiskt när det kommer till bekämpning. Detta då det endast krävs att man tappar 0,7 gram av en rot för att den ska kunna etablera sig på stället där den tappats. Om parkslide får växa obehindrat kan det till och med tränga in genom dränering och betong, och skapa enorma problem för bland annat fastighetsägare, byggherrar och trädgårdsmästare.

Därför är det A och O att du hanterar jordmassan kring det kontaminerade området med stor försiktighet. Dessutom är det viktigt att skölja av maskiner och redskap innan de lämnar platsen.


jag ska bekämpa parkslide

Plantex® Platinium ugräsduk stoppar genomträngningen

Parkslide är otroligt envist och svårt att bekämpa, och det är sällan som traditionella bekämpningsmetoder fungerar. Det är dessutom dokumenterat att parksliderötter kan befinna sig på fyra meters djup och rotskotten kan sprida sig cirka sju meter i sidled. Detta innebär att det blir ekonomiskt ohållbart att gräva ur all kontaminerad jordmassa och sedan transportera den till förbränning.

På Byggros arbetar vi istället med en metod som hindrar parksliden från att komma upp ur jorden. Detta sker med en ogräsduk, Plantex® Platinium, som är stark nog att stoppa genomträngning av parksliden men som samtidigt förblir permeabel för luft, vatten och näring i jorden.

Läs mer om Plantex® Platinium här

Några för att bekämpa parkslide

1. Enligt Länsstyrelsen måste parkslide grävas upp med rötterna för att inte återkomma på platsen. Eftersom parkslide kan befinna sig på fyra meters djup måste du gräva djupt för att undvika att det sprids med underjordiska löpare.

2. Den enklaste och säkraste metoden att bekämpa parkslide är att kapa ner befintlig parkslide så kort som möjligt och sedan lägga duken över och fylla på med nya massor. Du ska lägga minst 20 cm ny jord, grus eller sand ovanpå duken, annars kommer parksliden att lyfta duken. Fungerar det inte att addera dessa 20 cm ovanpå marknivå återstår att gräva ur motsvarande jordmassor och kontakta din återvinningscentral för råd om hanteringen av de kontaminerade massorna.

3. Parkslide ska hanteras som farligt avfall. Därför får du aldrig lägga växtdelar från parkslide i facket för trädgårdsavfall. Tänk dessutom på att använda sopsäckar som försluts vid transporten.

4. Plantex® Platinium ogräsduk har en dokumenterad effekt mot både parkslide och andra invasiva ogräsarter och som dessutom har en garanti på hela 35 år när den installeras med täckmaterial ovanpå. Tänk även på skarvarna, då parksliden har en tendens att hitta minsta lilla öppning.
Det mest optimala är att svetsa ihop skarvarna, men det går också att tejpa dem med en specialtillverkad tejp. Båda metoder finns att tillgå hos oss på Byggros.Bekämpa parkslide med Plantex Platinium
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se