Permanent erosionsskydd och ogräskontroll

Lösningar på permanent erosionsskydd och ogräskontroll för branta slänter och längs kuster
Enkamat erosionsmatta


Enkamat erosionsmåtter säkerställer en permanent armering av växternas rotsystem och ger ett integrerat och effektivt erosionsskydd

Ecoraster erosionsskydd


Ecoraster ger professionellt erosionsskydd i grässlänter, i mycket branta slänter samt i diken och regnvattenmagasin

Fortrac 3D erosionsmatta


Fortrac 3D erosions- och friktionsmatta används primärt till grässlänter och på slänter där det krävs en mycket hög draghållfasthet.

Incomat betongmadrass


Incomat betongmadrasser kan skapa ett permanent kustskydd och erosionsskydd på banker och slänter.

Plantex Gold - ogräsduk


Plantex Gold är en mycket säker och effektiv ogräsduk som ger professionell erosionskontroll på branta planterade slänter.

Armater geoceller


Geoceller är särskilt lämpliga som erosionsskydd i sluttningar med dåliga växtförhållanden och i karga eller leriga sluttningar med låg friktion.Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se