Permanent erosionsskydd

Lösningar på permanenta erosionsskydd samt ogräskontroll för branta sluttningar och längs kusterEnkamat® erosionsmatta

Enkamat® erosionsmattor säkerställer en bestående armering av växternas rotsystem och ger ett integrerat och effektivt erosionsskydd
​​​​​​​

LÄS MER


Ecoraster® erosionsskydd

Ecoraster används främst till grässluttningar, i mycket branta sluttningar samt i diken och regnvattensbassänger

​​​​​​

LÄS MER


Fortrac® 3D erosionsmatta

Fortrac 3D erosions- och friktionsmatta används i första hand i grässluttningar och i sluttningar där det krävs en mycket hög draghållfasthet
​​​​​​​

LÄS MER


Plantex® Gold ogräs- och erosionskontroll

Plantex® Gold är en effektiv ogräs- och erosionskontroll till planterade sluttningar


LÄS MER


Armater geoceller

Geoceller är särskilt lämpliga som erosionsskydd i sluttningar med dåliga växtförhållanden och i karga eller leriga sluttningar med låg friktion

LÄS MER


Incomat betongmadrass

Incomat betongmadrass kan skapa ett permanent kustskydd och erosionsskydd på banker och sluttningar


LÄS MERHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på