Sedumtak med lutning


För att sedumtaket ska ligga kvar och inte glida av ett tak som lutar över 20 grader så förankras det med geoceller. Detta gör att man kan lägga sedummattor på tak med lutning ända upp till 45 grader.

Är takytan över 30° bör det alltid etableras ett geonät som friktionssäkring och också konsultera med Byggros. Om taken lutar mer än 45° kan det utformas en särskild anpassad lösning i samråd med Byggros.

Läs mer om vår lösning DiaCell för sedum på lutande tak:
Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se
DiaCell sedumtak på ett dagis i Lejre, Danmark.

Vanliga sedummattor kan läggas på tak med en lutning mellan 0-25o. Se mer på följande sidor:


Kontakta gärna en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se