Sedumtak vikt


Sedumtak finns i olika utföranden, beroende på hur stor artvariation som önskas. Ju större artvariation desto tjockare jordlager behövs, och ju tjockare jordlager, desto mer väger taket. (de odlas i speciella substrat framtagna speciellt för sedumtak).

Våra sedumtak har följande vikt:


Gröna takträdgårdar och takparker väger betydligt mer, men ger också helt andra möjligheter vad gäller plantering och uppehåll på taket. Våra intensiva gröna tak har följande vikt:Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se