Sedumtak viktSedumtak finns i olika utföranden, beroende på hur stor artvariation som önskas. Ju större artvariation desto tjockare jordlager behövs, och ju tjockare jordlager, desto mer väger taket. (de odlas i speciella substrat framtagna speciellt för sedumtak).

Våra sedumtak har följande vikt:

Gröna takträdgårdar och takparker väger betydligt mer, men ger också helt andra möjligheter vad gäller plantering och uppehåll på taket. Våra intensiva gröna tak har följande vikt:
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på