Stödkonstruktioner

De senaste åren har intresset för alternativa buller- och stödmurar växt samtidigt som kunskapen om jordarmering har ökat. Vi erbjuder fyra lösningar:

Fasadlösningarna är många och kan designas så att alla förhållanden tillgodoses. Våra system är flexibla och kräver ett minimum av underhåll. Vi erbjuder attraktiva och ekonomiska lösningar till de flesta projekt. Systemen är olika och skiljer sig från traditionella stödmurskonstruktioner.

Gravitationsstödmurar

Gravitationsstödmurar är en av de mest kända teknikerna i förbindelse med att bygga stödkonstruktioner
Branta slänter

Branta slänter är ett bra och billigt alternativ till stödmurar. Gröna slänter kan anläggas med lutning på upp till 70º
Bullervallar

Vi erbjuder otraditionella och spännande lösningar för stödmurar och fristående konstruktioner i kända material
Dränering av bro- och stödkonstruktioner

Avsaknad av eller otillräcklig dränering resulterar ofta i betydande skador på denna typ av konstruktioner
Stödmurar och brolandsfästen

Armerad jord har under de senaste åren utvecklat sig till att bli en accepterad och godkänd metod till bl.a. uppbyggnad av stödmurar. Stödmurar är i vår terminologi en mur med en lutning på över 70°Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se