Stödkonstruktioner med armerad jord

Få hjälp med broförstärkning, stödmurar och branta slänter


Vi har levererat kompletta lösningar för stödkonstruktioner i över 30 år. Lösningarna inkluderar med och utan växtlighet samt olika sorters lutning. Det finns många olika aspekter att överväga innan utformningen av stödkonstruktionen görs.

Stödkonstruktionen bör göras med följande i åtanke:

  • Miljö och arkitektur
  • Hållbarhet
  • Platsen för konstruktionen och den aktuella lutningen
  • Geotekniska övervägningar som exempelvis jordmån
  • Budgetramarna

Genom att inkorporera vågräta lager av geonät kan du förstärka branta sluttningar, terrängmurar eller stödmurar i nästan vilken terränglutning som helst, även om platsens storlek är begränsad.

Lösningarna är många och kan utformas så att alla förhållanden och möjlig påverkan tillgodoses. Våra system är flexibla och kräver ett minimum av underhåll. Denna kostnadseffektiva lösning är fördelaktig att se närmare på redan under projekteringsfasen.Få professionell rådgivning kring olika stödkonstruktioner.

Kontakta oss på tlf.
5948 9000

Ta gärna en titt på vårt utbud av stödkonstruktioner som till exempel Vector Wall.


Stödkonstruktioner

Härunder finner du våra guider som kan hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen.
Stödkonstruktioner


Branta sluttningar med vegetation

Vid etablering av branta sluttningar är det viktigt att fyllnadsmaterialet i den yttre delen av fasaden erbjuder en bra struktur för vegetationen. Ett tips är att förstärka sluttningen med geonät med eller utan förankring.

Läs mer här: Konstruktion av branta sluttningar
Stödmurar


Stödmurar och brolandsfästen med en lutning på över 70º

Genom att skapa förstärkningar med vågräta lager med geonät kan du konstruera sluttningar, broförstärkningar och stödmurar med olika lutning. Använd geonät utan att kompromissa med stabiliten. Vid önskemål om en grönare fasad kan du också använda en Vector Wall.  

Läs mer här: Konstruktion av stödmurar och broförstärkning