Jordsubstrat till gröna tak

Näringsrika jordblandningar med växtsubstrat som ger vegetationen på gröna tak de bästa möjliga växtförutsättningarnaVi har två olika typer av växtsubstrat som är anpassade till olika typer av gröna tak. Båda typerna av substrat tillverkas enligt FLL Guidelines och analyseras för varje 1000 m³ för att säkerställa hög och jämn kvalitet. Alla substrat innehåller en optimal blandning av mineraler och organiskt material, vilket säkerställer att de har bra dränerings- och ventilationsegenskaper.

Extensivt jordsubstrat - SEM

Jordsubstrat för extensiva gröna tak, som till exempel sedumtak. Detta är en näringsfattig blandning som innehåller en begränsad mängd organiskt material.

Intensivt jordsubstrat - SIM

Det intensiva jordsubstratet används vid plantering av perenner, buskar och träd på tak och ovanpå parkeringsgarage/däck samt för markförbättring av liknande områden. Denna typ av jordsubstrat är näringsrik och kompakt.​​​​​​​

Jordsubstrat till gröna tak


NedladdningarKontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se