Produkter till gröna tak

Användbara produkter vid byggnation av gröna takEtt stort antal systemkomponenter används i arbetet med att anlägga gröna tak. Vi har ett stort urval av olika produkter, och kan leverera allt från säkerhetsutrustning till byggmaterial samt vegetation och substrat till byggnation av gröna tak, takterrasser och takträdgårdar.

DiaSafe fallskyddssystem


DiaSafe® uppfyller alla krav som ställs på säkert arbete på taket

Avvattningsrännor och galler


Avvattningsrännor möjliggör snabb och säker avvattning av takterrasser

Dräneringsplattor


Vattenreservoar och dräneringsplattor säkerställer effektiv dränering

Filter- och skyddsdukar


Geotextiler som är lämpliga under takplantering på gröna tak

Inspektionsboxar


Inspektionsboxar till underhåll och inspektion av utlopp på gröna tak

Kantprofiler


Kantprofiler för inramning av vegetation på gröna tak

Vegetation, jordsubstrat och gödning


Vegetation, jordsubstrat och gödning till gröna tak och takträdgårdar​​​​

Rotspärrsfolie


Rotspärrsfolie är nödvändig på gröna tak med planteringar


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se