Brett urval vid uppbyggnad av gröna tak

Vi erbjuder standarduppbyggnader till gröna tak, sedumtak och takträdgårdarVid konstruktion av gröna tak erbjuder vi ett brett utbud av olika jordförbättringsmedel, komponenter och substrat som noggrant väljs ut med hänsyn till byggnadens bärkapacitet och byggarens önskan om det gröna takets utformning och nyttjandegrad. Gröna tak är ett omtyckt val med tanke takvegetationens positiva inverkan på stadens klimat- och miljöförhållanden, samt takets förmåga att ta upp stora delar av fallande nederbörd. Läs mer om fördelarna om gröna tak här.

Önskar du en standarduppbyggnad av gröna tak eller en individuell lösning? Vi hjälper dig!

Byggros har mer än 20 års erfarenhet av konstruktion av gröna tak. Vi har därför möjlighet att skapa BGreen-it gröna taklösningar som består av ett flertal kompletta uppbyggnader för gröna tak, sedumtak och takträdgårdar. Det är inte alltid att våra BGreen-it-standarduppbyggnader är den optimala lösningen för det aktuella projektet. Då tillhandahåller våra tekniska konsulter gärna individuella lösningar - från idéfas till färdigt projekt.

Våra experter står alltid till förfogande med rådgivning omkring val av jordförbättringsmedel, då det har stor betydelse för takets framtida artvariation, vattenretention, biologiska mångfald och visuella uttryck. Utseendet på ett grönt tak kan få en varierande design. Allt från en låg, rödaktiga sedum till en mer frodig och blomstrande utformning.

Nedan kan du läsa mer om de system och viktklasser av gröna tak som vi vanligtvis arbetar med. Kontakta våra konsulter som gärna finns till hands för att konstruera det optimala gröna taket till ditt projekt. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.


BGreen-it SedumbackarBGreen-it Sedumbackar är ett danskproducerat allt-i-ett backsystem för en enkel, snabb och effektiv uppbyggnad

BGreen-it Sedum LightBGreen-it Sedum Light ger ett diskret grönt tak med låg vegetation och ett begränsat antal arter

BGreen-it Sedum 100/150BGreen-it Sedum uppbyggnaden ger ett grönt tak med ett vackert och naturligt uttryck med möjlighet för stor artsvariation

BGreen-it YtarmeringBGreen-it Ytarmering är ett system till uppbyggnad av alla typer av gröna tak och takterrasser. Ytarmeringen kombineras ofta med intensiva gröna tak  

BGreen-it DiaCellBGreen-it DiaCell används på tak med lutning från 1+ till 45 grader med hög nyttolast och stor biodiversitet

BGreen-it TakträdgårdarBGreen-it Takträdgårdar tillhör kategorien intensiva gröna tak och ger en vacker och frodig takträdgård. Denna uppbyggnad används till gräs, perenner, buskar och träd


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se