Gröna tak - uppbyggnader

Standarduppbyggnader till gröna tak, sedumtak och takträdgårdarVid konstruktion av ett grönt tak har vi ett brett utbud av olika tillväxtmedier, komponenter och substrat som noggrant väljs ut med hänsyn till byggnadens bärkapacitet och byggarens önskan om det gröna takets uttryck och utnyttjandegrad. Gröna tak byggs ofta på grund av takvegetationens positiva inflytande på stadens klimat- och miljöförhållanden, samt takets förmåga att ta upp stora delar av nederbörd som faller. Läs mer om fördelarna om gröna tak här.

Standarduppbyggnad till gröna tak eller individuella lösningar - vi hjälper dig

Byggros har mer än 20 års erfarenhet av konstruktion av gröna tak. Denna erfarenhet har vi använt för att skapa BGreen-it gröna taklösningar som är ett antal kompletta uppbyggnader för gröna tak, sedumtak och takträdgårdar. Det är inte i alltid att våra BGreen-it-standarduppbyggnader är den optimala lösningen för det givna projektet. Då tillhandahåller våra tekniska konsulter gärna individuella lösningar - från idéfas till färdigt projekt.

Våra experter står alltid till förfogande med rådgivning omkring val av växtmedia, då växtmediet har stor betydelse för takets framtida artvariation, vattenretention, biologiska mångfald och visuella uttryck. Utseendet på ett grönt tak kan designas så att det varierar från den låga rödaktiga sedumen till det mer frodiga gröna och blomstrande utseendet.

Nedan kan du läsa mer om de system och viktklasser av gröna tak som vi som standard arbetar med. Kontakta våra konsulter som står till förfogande med att finna den optimala gröna taket till ditt projekt. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.


BGreen-it SedumbackarBGreen-it Sedumbackar är ett danskproducerat allt-i-ett backsystem för en enkel, snabb och effektiv uppbyggnad

BGreen-it Sedum LightBGreen-it Sedum Light ger ett diskret grönt tak med låg vegetation och ett begränsat antal arter

BGreen-it Sedum 100/150BGreen-it Sedum uppbyggnaden ger ett grönt tak med ett vackert och naturligt uttryck med möjlighet för stor artsvariation

BGreen-it YtarmeringBGreen-it Ytarmering är ett system till uppbyggnad av alla typer av gröna tak och takterrasser. Ytarmeringen kombineras ofta med intensiva gröna tak  

BGreen-it DiaCellBGreen-it DiaCell används på tak med lutning från 1+ till 45 grader med hög nyttolast och stor biodiversitet

BGreen-it TakträdgårdarBGreen-it Takträdgårdar tillhör kategorien intensiva gröna tak och ger en vacker och frodig takträdgård. Denna uppbyggnad används till gräs, perenner, buskar och träd


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se