Byggros Gröna Tak


Gröna tak - Systemuppbyggnad

Gröna tak – Vi har taklösningen som passar till ditt projektVid konstruktion av ett grönt tak har vi ett brett utbud av olika tillväxtmedier, komponenter och substrat som noggrant väljs ut med hänsyn till byggnadens bärkapacitet och byggarens önskan om det gröna takets uttryck och utnyttjandegrad. Läs mer om fördelarna om gröna tak.

Våra experter står alltid till förfogande med rådgivning omkring val av växtmedia, då växtmediet har stor betydelse för takets framtida artvariation, vattenretention, biologiska mångfald och visuella uttryck. Utseendet på ett grönt tak kan designas så att det varierar från den låga rödaktiga sedumen till det mer frodiga gröna och blomstrande utseendet.

Du kan läsa mycket mer om de system och viktklasser av gröna tak som vi som standard arbetar med. Kontakta våra tekniska konsulter som självklart står till förfogande med att finna den optimala gröna taket till ditt projekt. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.
BGreen-it Sedumbackar

BGreen-it Sedumbackar är ett danskproducerat allt-i-ett backsystem för en jämn, snabb och effektiv uppbyggnad.

LÄS MER


BGreen-it Sedum Light

BGreen-it Sedum Light ger ett diskret grönt tak med låg vegetation och ett begränsat antal arter.

LÄS MER


BGreen-it Sedumtak 100/150

BGreen-it Sedum taksystemet ger ett grönt tak med ett vackert och naturligt uttryck med möjlighet för stor artsvariation.

LÄS MER


BGreen-it Ytarmering

BGreen-it Ytarmering är ett system till uppbyggnad av alla typer av gröna tak och takterasser. Ytarmeringen kombineras ofta med intensiva gröna tak.

LÄS MER


BGreen-it DiaCell

BGreen-it DiaCell används på tak med luning från 1+ till 45 grader med hög nyttolast och stor artsvariation - Har taket en lutning på över 45 grader kan det projekteras en speciallösning.

LÄS MER


BGreen-it Takträdgårdar

BGreen-it Takträdgårdar tillhör kategorien intensivt grönt tak och ger en vacker och frodig takträdgård. Denna uppbyggnad används till gräs, perenner, buskar och träd.

LÄS MER


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på