Urbana Biotoper

Urbana Biotoper återinför naturen i städernas biofilter, gröna tak och på gröna väggarUrbana Biotoper är ett unikt koncept som för in naturen i staden och skapar en vild, grön och blomstrande frodighet på tak och fasader samt i parker och väganläggningar. Urbana Biotoper är ett tvärvetenskapligt projekt där trädgårdsmästare, biologer och arkitekter har förenat sina bästa färdigheter för att göra staden grönare, friskare och vackrare.

Urbana Biotoper levereras som färdiga små plantor, också kallade pluggar, som planteras ut individuellt och slumpmässigt på området för att ge det mest naturliga utseendet i biotopen. Denna metod bidrar till att växterna sprider sig naturligt över hela området.

Fördelar

  • Med Urbana Biotoper kommer stadens naturliga växt- och djurliv att främjas och den biologiska mångfalden kommer att öka till förmån för de stadens invånare.
  • Urbana Biotoper ökar den biologiska mångfalden i floran och faunan, och de lockar fjärilar, pollinerande bin och fåglar.
  • Med Urbana Biotoper förbättras luftkvaliteten i staden och stora vattenmängder kan absorberas.
  • Biotopplantorna kommer i pluggar. För att nå den högsta nivån av biologisk mångfald planteras växterna i en slumpmässig blandning och inte artspecifika grupper.
Urban biotoper Byggros
Biotoper fra Urbangreen7 biotoper gör staden grönare

Urbana Biotoper består av 7 olika danska och svenska biotoper som vardera består av cirka 20 vilda växtarter. Biotoperna ökar den biologiska mångfalden i floran och faunan, och de lockar fjärilar, pollinerande bin och fåglar. I planeringsfasen blandas arterna för att säkra bästa spridning. Biotopernas artsammansättning och artfrekvens bygger på Danmarks "Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000" (nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden) och kan anpassas efter regionala förhållanden enligt samma övervakningsprogram.


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se