Byggros Urban biotoper


Urban Biotoper

Urban Biotoper återinför naturen i städernas biofilter, gröna tak och på gröna väggarUrban Biotoper är ett unikt koncept som för in naturen i staden och skapar en vild, grön och blomstrande frodighet på tak och fasader samt i parker och väganläggningar. Urban Biotoper är ett tvärvetenskapligt projekt där trädgårdsmästare, biologer och arkitekter har förenat sina bästa färdigheter för att göra staden grönare, friskare och vackrare.

Urban Biotoper levereras som färdiga små plantor, också kallade pluggar, som planteras ut individuellt och slumpmässigt på området för att ge det mest naturliga utseendet i biotopen. Denna metod bidrar till att växterna sprider sig naturligt över hela området.


biotoper som gör staden grönare

Fördelar

  • Med Urban Biotoper kommer stadens naturliga växt- och djurliv att främjas och den biologiska mångfalden kommer att öka till förmån för de stadens invånare.
  • Urban Biotoper ökar den biologiska mångfalden i floran och faunan, och de lockar fjärilar, pollinerande bin och fåglar.
  • Med Urban Biotoper förbättras luftkvaliteten i staden och stora vattenmängder kan absorberas.
  • Biotopplantorna kommer i pluggar. För att nå den högsta nivån av biologisk mångfald planteras växterna i en slumpmässig blandning och inte artspecifika grupper.


7 svenska och danska biotoper som gör staden grönare

Urban Biotoper består av 7 olika danska biotoper som vardera består av cirka 20 vilda danska växtarter. Biotoperna ökar den biologiska mångfalden i floran och faunan, och de lockar fjärilar, pollinerande bin och fåglar. I planeringsfasen blandas arterna för att säkra bästa spridning. Biotopernas artsammansättning och artfrekvens bygger på Danmarks "Miljøundersøgelsers overvågningsprogram for Natura 2000" (nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden) och kan anpassas efter regionala förhållanden enligt samma övervakningsprogram.

Har du några frågor om Urban Biotoper, är du välkommen till att kontakta våra tekniska konsulter, som hjälper dig med att hitta den optimala gröna lösningen till ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se

Du kan också läsa mer om Urban Biotoper och se exempel på projekt, där Urban Biotoper har återinfört naturen tillbaka in i städerna.


biotoper som gör staden grönare - download


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka