Vårt försäljningsteam
Dag Eriksson


Dag Eriksson

Marknadschef

Rådgivning och special kompetenser inom:

 • Projektledning
 • Stabilisering, överbyggnad
 • Geomembran
 • Stödkonstruktioner
 • Avvattning och dränering

Mobil: +46 708 470 380
Mail: der@byggros.comJonas Määttä


Jonas Määttä

Rådgivning och specialkompetenser inom:

 • Stabilisering, överbyggnader
 • Stödkonstruktioner
 • Erosionskontroll
 • Ytarmering
 • Ogräskontroll

Mobil: +46 734 489 001
Mail: jom@byggros.comJonas Määttä


Torbjörn Bloom

Rådgivning och specialkompetenser inom:​​​​​​​

 • Dagvattenmagasin
 • Sedum- och gröna tak
 • Gröna väggar
 • Ogräskontroll
 • Geomembran
 • Gräsarmering och permeabla beläggningar

Mobil: +46 705829806
Mail: tob@byggros.com


Magnus Hansson Teknisk säljare


Magnus Hansson

Rådgivning och specialkompetenser inom:

 • CAD
 • Fontäner i offentlig miljö
 • Projektering och dimensionering

 • Teknisk design, speciallösningar och vattenkonst

Mobil: +46 708 470 370
Mail: mha@byggros.com

Jonas Hallin - Teknisk säljare


Jonas Hallin

Rådgivning och specialkompetenser inom:

 • Projektledning

 • Fontäner i offentlig miljö

 • Projektering och dimensionering

 • Teknisk design, speciallösningar och vattenkonst

Mobil: +46 734 489 000
Mail: jha@byggros.com
Bosse Jakobsson Teknisk säljare


Bosse Jakobsson

Rådgivning och specialkompetenser inom:

 • Projektledning
 • Fontäner i offentlig miljö

 • Projektering och dimensionering

 • Bevattning

Mobil: +46 705 755 611
Mail: bja@byggros.comJeanette Rantanen Intern försäljning


Jeanette Rantanen

Intern försäljning

Mobil: +46 708 500 002
Mail: jra@byggros.com
Olof Rantanen


Olof Rantanen

Logistik- och lageransvarig

Mobil: +46 706 566 550
Mail: olr@byggros.com
Anders Kjeld


Anders Kjeld

Rådgivning och specialkompetenser inom:

 • Geoarmerade stödmurar
 • Stabilisering och armering av vägar och banker
 • Geomembran – design och utförande
 • Dränering av ytanläggningar

Mobil: +45 2060 8836
E-mail: akk@byggros.com