Vägbyggnation


I takt med infrastrukturella utbyggnader runt om i världen har det under senare årtionden skapats ett behov för alternativa lösningar för byggnad av vägar och planer på lös undergrund. Samtidigt har miljölagar på många platser medverkat till att sätta extra fokus på alternativ till de traditionella bottenutskiftningarna. Orsaken är de miljömässiga problemen i vägens närområde, deponering av schaktmassor, men även de ekonomiska aspekterna spelar en stor roll.

Nedan finner du olika lösningar till vägbyggnation, kontakta oss gärna för mer information. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se​​​​​​​.

Förutom traditionella bottenutskiftningarna skilja vi mellan fyra lösningar:
Lösningsförslag kompensations-grundläggning

För att kompensera för extra belastningar i sättningskänsliga områden kan det skapas jämnvikt till det existerande förhållandet.Lösningsförslag stabilisering av skogsvägar och andra grusvägar

Skogsvägar och andra grusvägar är ofta väldigt känsliga för vädret. Att förstärka dessa vägar med geonät är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att göra vägarna framkomliga och mindre känsliga för väderpåverkan.Lösningsförslag förbelastad jordbank

I samband med anläggningsprojekt stöter man ofta på relativt tjocka och sättningsbenägna undergrunder. Genom att etablera en förbelastning i sådana områden, kan det ofta uppnås en säker och attraktiv lösning på problemet i undergrunden.Lösningsförslag bankpålning

Stabiliserad bankpålning används vid projekt som väg- och järnvägsbankar där det ska tas hänsyn till det tidsmässiga förhållandet mot till exempel förbelastning.


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se