Konstruktionslösningar​​​​​​​ för vägbyggnation

Vi är ledande leverantörer inom anläggningsteknik med mer än 30 års erfarenhet


Hos Byggros får du tillgång till ett team av professionella rådgivare och konsulter som gärna hjälper till med att utveckla produktspecifika lösningar som passar dina behov. Vi skapar gärna en komplett konstruktionsdesign som passar just ditt projekt. Vårt utbud av innovativa anläggningstekniska produkter bygger på vår erfarenhet av hundratals projekt som är utförda med varierande klimatförhållande och jordarter i Sverige, Danmark och Norge. Vi kan därför ge dig unik vägledning samt utvärdera hur du använder våra produkter och lösningar. På så vis kan du uppnå det bästa och mest ekonomiska slutresultatet.

Vårt team har möjlighet att bistå dig redan i den inledande fasen. Vi kan hjälpa dig med att spara både tid och pengar genom att utveckla passande lösningar. Vi ser till att utvärdera om projektet kan genomföras med hjälp av våra produkter eller system och ger samtidigt vägledning i budgetkostnader. Du kan därmed genomföra ditt projekt lekande lätt.

Lösningar som är snälla mot miljön

Vid de flesta anläggningsprojekt behöver jord avlägsnas och fyllnadsmaterial läggas till. Det kräver extra transporter. När vi utarbetar lösningar för vägkonstruktioner är fokus alltid på att uppgiften ska lösas med hänsyn till miljön. Därför försöker vi använda befintligt och återvunnet fyllnadsmaterial i så stor utsträckning som möjligt. Om man använder fyllnadsmaterial som redan finns på plats för att skapa en jordförstärkning minskar transporterna och så även avgasutsläppen.Få professionell rådgivning kring anläggningstekniska lösningar.

Kontakta oss på telefonnummer: 5948 9000

Ta gärna en titt på vårt breda sortiment av allt från geotextil, geomembran, geonät och asfaltsarmering.

Se alla våra anläggningstekniska produkter här.
Vägbyggnation

Här nedan kan du klicka dig vidare till beskrivningar och guider i vägbyggnation och olika stabiliserande metoder för markområden och slänter.Förbelastning av vägbankar på mjuk mark

Vägbyggnation på mjuk mark kan vara något av en utmaning. Genom att förbelasta dessa områden kan du i många fall säkerställa en säker och ekonomiskt fördelaktig lösning.

Läs mer här:  FörbelastningÖka bärigheten på mjuk eller uppkörd matjord

I stället för att avlägsna den mjuka eller upkörda matjorden kan du på ett smart och ekonomiskt sätt förstärka det undre jordlagret med hjälp av geotextilier eller geonät.

Läs mer här: Väg- och platsstabilisering


Få jämnstark bärighet i områden som är känsliga för sättning

Kompensera för extrabelastning i sättningsbenägna områden genom att inkorporera olika lättviktsmaterial såsom lättklinker och geonät. Denna lösning ökar områdets bärighet.

Läs mer här: Lastkompensation


Tidsbesparande lösningar för mjuk mark

Välj med fördel en konstruktion som bygger på armerade pålar, vilket minskar byggnationstiden avsevärt.

Läs mer här: Förstärkta jordbankar


Erosionskydd av våta och torra slänter

Förhindra erosion med permanenta eller tillfälliga lösningar. Vi erbjuder en mängd olika lösningar oavsett om dina slänter utsätts för vatten eller vind.

Läs mer här: Erosionsskydd


Förbättra förankringen i rördiken

Förankringen kan ställa till besvär när grundvattennivån är hög eller ballasten på ovansidan av tomma rör eller tankar inte är optimal. Geonät kan användas till ballastering så att problemet kan lösas enkelt till en fördelaktig kostnad.

Läs mer här: Förankring

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se