Vector Wall® Grön

Vector Wall Grön stödmur - det gröna alternativet som enkelt integreras i landskapetVid uppbyggnaden av Vector Wall Grön stödmur placeras det oftast en svart UV-stabiliserad geotextil eller biologisk växtmatta på insidan av frontnätet.

Lutningen på planterade slänter bör normalt inte överstiga 70 °, dock kan plantering i slänter som överstiger 70 ° installeras om växterna planteras vid foten av slänten eller en bevattningsanläggning installeras.


Rätt plantering ger den önskade effekten

Planteringen görs direkt in i väggen, men det förutsätter att det byggs in mulljord eller annat växtmedie i de yttersta 30 - 50 cm.

Vid plantering av murgröna eller liknande direkt i den färdiga slänten kan en svart UV-stabiliserad geotextil med fördel användas för att bekämpa ogräs. Alternativt kan finmaskiga geotextilier eller extruderade nät användas.

Biologiska växtmattor är särskilt lämpade om den färdiga sluttningen skall sprutsås med gräs. Som alternativ kan biologiska växtmattor med inbyggda gräsfrön användas eller färdigt gräs rullas direkt mot frontnätets baksida. Gräsbeklädda sluttningar med en lutning på mer än 70 ° kräver speciella gräsarter.

Vector Wall Grön - en vacker stödmur

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se