Dokumentation och service

Läs mer om vår erfarenhet med Vector Wall lösningarDokumentation och service
Med Vector Wall stödmurar får man en lösning där de stabilitetsmässiga aspekterna är baserade på många års erfarenhet av uppbyggnad av stödmurar och branta slänter i armerad jord. Armering med geonät ingår som en naturlig del i systemet och ger tillräcklig säkerhet i konstruktionens stabilitet.

Vector Walls stålkomponenter räknas normalt inte in som en bärande del av systemet och totalstabiliteten beräknas därför uteslutande med hänsyn till de inbyggda geonäten. Stålkomponenten ingår som en bärande del för det tunna stenlager i fasaden i en gabionmur.

Det rekommenderas vid dessa tillfällen att använda galvaniserat eller rostfritt stål beroende på korrosionsrisken. Vector Wall kan dimensioneras för en livslängd på upp till 100 år.

Vector Wall har ett optimalt skydd mot förstörelse, vandalism, brand mm. Skulle skador på fasaden ändå uppstå kan ett nytt skyddande frontnät lätt eftermonteras utan inverkan på stödmurens totalstabilitet

Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på