CityVext er et specialdesignet vækstmedie med pimpsten

Kontrolleret nedsivningshastighed og effektiv filtrering og rensning af regnvand
CityVext - et specialfremstillet vækstmedie

Med CityVext har vi skabt et unikt vækstmedie, der har en helt speciel balance mellem vandets nedsivningshastighed og jordens evne til filtrering og effektiv rensning af regnvandet. Den specielle opbygning af vækstmediet betyder, at det performer markant bedre end de traditionelle muldblandinger, vi har været vant til at benytte.

Pimpsten – ingrediensen der gør hele forskellen

I CityVext vækstmediet benytter vi det porøse mineral pimpsten som et bærende element. Det giver en række unikke egenskaber, da pimpsten har en ekstrem stor porevolumen, der kan bære 45 volumenprocent vand ved fuld vandmætning og samtidig have >25 vol.% luftindhold.

CityVext - et specialfremstillet vækstmedie
CityVext - et effektivt vækstmedieCityVext unikke sammensætning giver vækstmediet en kontrolleret permabilitet og gode vækstbetingelser til bevoksningen

I CityVext anvender en specialudviklet sammensætning af både organisk og uorganisk materiale. Det giver et vækstmedie, der kan optage meget store mængder vand. Vandet lagres i vækstmediet til senere brug for planterne og giver samtidig en kontrolleret permeabilitet med en effektiv dræningskapacitet.

Ideelt til regnvandshåndtering

CityVext vækstmediet benyttes typisk i regnvandshåndteringsløsninger. Her anvender vi vækstmediet sammen med vores præfabrikerede regnvandsmagasiner og andre LAR-elementer. Det giver løsningen en kontrolleret permeabilitet og optimale vækstbetingelser for de planter og træer, der skal gro i vækstmediet.
CityVext er et vigtigt element i vores effektive regnvandshåndtering fra overflade til recipient

I filmen her kan du se, hvordan CityVext vækstmediet naturligt integreres i vores totalløsninger til regnvandshåndtering, der giver sikkerhed i alle led – lige fra regnvandet falder på overfladen, til den ender hos recipienten.

Effektive regnbede giver effektiv regnvandshåndtering


Producent

Vækstmedierne er udviklet og produceret af Vexti ApS, som er et joint venture-selskab mellem BG Byggros A/S og HM Entreprenør A/S. Med dette partnerskab skaber vi det rette fundament for ensartede, testede og dokumenterede vækstmedier og en sikker håndtering af logistikken.
​​​​​​​
Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com