Plantex® Platinium Solar ukrudtsdug

Beskyt solcelleanlæg og andre følsomme tekniske anlæg mod ukrudtFor at solcelleanlæg og andre tekniske anlæg skal kunne yde deres maksimale, er det vigtig, at solpanelerne holdes fri for uønsket ukrudt og planter, der kan skygge for sollyset. Det er her Plantex® Platinium Solar kommer ind.

Dugen er en exceptionel UV-resistent specialversion af den højtydende Plantex® Platinium fiberdug. Takket være dens styrke forhindrer Plantex® Platinium Solar alle former for vegetation, også de mest aggressive ukrudt, i at trænge igennem, hvad enten det er japansk pileurt, siv, kæmpesiv, kæmpebjørneklo, canadisk bakkestjerne, padderok, bambus eller kæmpe-balsamin.

Plantex® Platinium Solar giver langsigtet beskyttelse af investeringer i solenergi

Med fiberdugen reduceres vedligeholdelsen af områderne omkring solcelleanlægget betydeligt, og du slipper for, at ukrudt vokser sig stort og skygger for solpanelerne. Dermed kan solenergien udnyttes maksimalt. Fiberdugens mørkegrønne farve falder diskret ind i naturens egne farver, og kan forblive udækket efter installation.

Med yderligere ikke-organisk tildækning (såsom grus), vil Plantex® Platinium Solar sikre en optimal energieffektivitet i hele anlæggets levetid. Behovet for brug af herbicider elimineres, mens dugens vand- og luftgennemtrængelighed bidrager til opretholdelse af jordbundens sundhed, stabilitet og dræning. Dugens effektivitet er testet og bevist igennem test foretaget gennem mange år.

Plantex Platinium Solar ukrudtsdug beskytter solpaneller


En unik og effektiv ukrudtsbekæmpelse med omgående resultat

Når Plantex® Platinium Solar er installeret korrekt på et område, der er forurenet af invasive planter, kan resultatet ses omgående og i mange år fremover. Dugen giver et område uden uønskede planter og ukrudt, som er nemt at vedligeholde. Modsat brugen af herbicider eller mekanisk bekæmpelse som kun hjælper i begrænset tid, og som kræver regelmæssig inspektion.

Der er mange fordele forbundet med at benytte Plantex Platinium Solar ukrudtsdugen

  • Dokumenteret ydelse med omgående effekt og lang holdbarhed
  • En effektiv miljøvenlig løsning mod aggressive og invasive planter
  • Enkel installation og efterfølgende minimal vedligeholdelse
  • Ekstrem stærk og meget modstandsdygtig over for installationsskader og UV-påvirkning
  • 8 års produktgaranti når dugen installeres uden tildækning og 35 år ved tildækning
  • En kemikaliefri løsning der opfylder alle EU-direktiver på området
  • Giver en sund, stabil og biodivers jord, da luft, næringsstoffer og vand kan passere igennem dugen


Plantex® Platinium Solar har ingen negativ effekt på jordens naturlige egenskaber

Plantex® Platinium Solar er en effektiv løsning mod invasive og aggresive planter og ukrudt, samtidig med at den tillader vand, luft og nærring at passere. Det bevarer jordens naturlige balance og bibeholder dens biologiske mangfoldighed. Desuden behøver installatøren ikke bekymre sig om dræning af det tildækkede område eller den hydrostatiske trykforskel. Producenten, DuPont™, giver otte års produktgaranti, når dugen installeres uden dækmateriale og op til 35 år, når ukrudtsdugen tildækkes efter installation. (Forudsat at Duponts™ installationsguide er fuldt korrekt).

Nem og hurtig installation

Plantex® Platinium Solar fås i rullebredderne 2,5 og 5 meter. Skal dugen anvendes på store arealer, er det en god ide at vælge den store rullebredde, så der kommer færrest mulige samlinger, som er det svageste punkt. Det er nemt og hurtigt at udlægge dugen, men den udførlige installationsguide skal følges nøje, så samlingerne udføres korrekt ved hjælp af Plantex® Performance Tape eller ved termisk svejsning.

Plantex Platinium til invasive planter

Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com