Carlsberg Ejendomme, Punkthus

Et flot Intensivt grønt tag anlagt oven på en parkeringskælderPå det grønne tag er der anvendt en kraftig dræn- og vandreservoirplade med en speciel strukturfast substratjord som vækstmedie.

Opbygningen er en BGreen-it Taghave, hvor konstruktionen er opbygget af følgende 7 lag.

Dræn på taghave


1. Ekstra drænreserve

Under hele dækket er der udlagt en gennemgående drænmåtte Enkadrain 5004.

Drænmåtten, som ses på billedet, bevares under plantebedene og giver derved ekstra beskyttelse samt drænreserver.

Under drænmåtten ligger den vand- og rodfaste tagpap.
Beskyttelsesdug til taghave


2. Beskyttelsedug

Beskyttelsesdugen VLU 500, udlægges og klippes til.
Opbygning af lag til grønt tag


3. Opbygning af lag

Oven på beskyttelsesdugen udlægges dræn- og vandreservoirplader Diadrain-60.

Pladerne stødes op mod hinanden, og klippes til langs kanter. Reservoirpladen fyldes herefter op med knust tegl eller knækket Leca for at forhindre filterdugen i at synke ned i de store huller, og for at give stabilitet.
Filterdug til grøn tagopbygning


4. Filterdug

Oven på drænpladerne udlægges filterdugen VLF 200. Den forhindrer jorden i at trænge ned i vandreservoir-hullerne på drænpladen, men lader til gengæld regnvandet passere frit.
Taghave - Dræn- og vandreservoirplader


5. Dræn- og vandreservoirplader

Nerven i hele systemet, DiaDrain pladen er udlagt. Der hvor flisegangen skal etableres, vendes pladerne på hovedet for kun at virke som drænplade.
Udlægning af jordsubstrat ifb. grønt tag


6. Udlægning af jordsubstrat

Den specialblandede jordsubstrat udlægges. Jorden er nøje blandet af materialer som knust tegl, knækket Leca, sand og kompost.

Jorden bevarer derved sin struktur trods den lave lagtykkelse. Desuden bevarer substraten fugtigheden i jorden og den har gode drænegenskaber.

Jordsubstraten er sammensat således at den kun vejer ca. 1200 kg/m³ i vandmættet tilstand.
Beplantning til grønt tag


7. Beplantning

Buskene plantes efter planteplanen, som var det i almindeligt terræn.
Flisebelægning på taghaver


8. Afslutning

Omkring buskene afsluttes anlægsarbejdet, med udlægning af præfabrikeretde sedummåtter, her med jordbær som bunddække.

Har du spørgsmål om vores grønne tagløsninger, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde det optimale grønne tag til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.


Galleri
Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com