Favrholm Campus, Novo Nordisk

Et Semi-intensiv tag der er oprettet under terrænFavrholm Campus er et eksempel på en semi-intensiv BGreen-it Taghave med et vildtvoksende græstag over de nye udbygninger under terræn (kælderniveau). På grund af den lave byggehøjde er der etableret et drypvandingssystem på hele taget med en afstand på maks. 40 cm mellem slangerne.

På de stejle skråninger hvor jorden næsten hænger lodret, består konstruktionen over drænmåtten af to lag geoceller ”Ecoblock E50" fyldt med SIM jordsubstrat, drypvandingsslanger og til slut endnu et lag Fortrac 35-20-20 geonet. Hele tagfladen er tilsået med græs.

Den vandrette grønne BGreen-it Taghave tagkonstruktion består af 5 lag som vist i nedenstående.


Rodbeskyttelse til grønt tag


1. Rodbeskyttelsesfolie

Rodbeskyttelsesfolien FLW 400 er udlagt over den vandtætte membran.

Folien svejses ikke, men udlægges med overlap på 150 cm.
Drænmåtte til grønt tag


2. Drænmåtte

Enkadrain drænmåtten fungerer både som drænkerne og som beskyttelsesdug, således at tagmembranen og folien under ikke udsættes for mekanisk skade.

Henover den vandrette (0-15 grader) tagflade er udlagt et Fortrac 35/20-20 geonet, hvis funktion er at skabe friktion mellem lagene.

På de vandrette flader afsluttes med 13 cm SIM intensiv jordsubstrat inden der sås græs.
Geoceller på stejl skrænt


3. Udlæg af geoceller på skrå flader

På de skrå flader (op til 70 grader) udlægges 2 lag geoceller "Ecoblock E50" på en drænmåtte, som klikkes sammen således at skråningen danner en sammenhængende flade.

I overgangen til det mere vandrette plan anvendes kiler, som også klikkes sammen med geocellerne, som føres 1 meter ind.
Opbygning af et Semi-intensiv tag der er opført under terræn


4. Bindere installeres og jord påfyldes

Der sættes 3-4 rustfri tråd bindere pr. m2 før cellerne fyldes op med SIM intensiv substratjord. Binderne bruges til at holde de to lag geoceller sammen.

Imellem de to lag geoceller etableres drypvanding, som kan monteres direkte på cellerne.

Opbygningen afsluttes med et lag Fortrac geonet til at holde substratjorden på plads i cellerne.
Grønt tag med vandingssystem


5. Vanddrypning installeres

Det grønne tag er opbygget med forholdsvis lidt jordsubstrat, derfor er det yderst vigtigt at jorden holdes fugtig, særligt i tørre perioder. I opbygningen er derfor indbygget vanddrypningsanlæg.

Det er hensigten at vegetationen på taget skal fremstå som de omkringliggende naturarealer, så vedligeholdelsen begrænser sig til afslåning af græsset 1-2 gange årligt. Dog 8-10 gange på de skrå flader over 50 grader, således at græsset dér aldrig bliver længere end 12 cm.
Taghave ved Novo Nordisk


6. Færdig resultat

Det taler næsten for sig selv – De færdige grønne tage er et enestående samspil med naturen, nyt og gammelt.Har du spørgsmål om vores grønne tagløsninger, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde det optimale grønne tag til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.
Galleri
Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com