Regnvand i byer

Regnvandsløsninger tænkes ind allerede i planlægningsfasen


Alle i byggeriet er blevet bevidste om, at det er nødvendigt at håndtere de større mængder regnvand, som vil komme i fremtiden. Landets kommuner, byplanlæggere, arkitekter og ingeniører ved, at klimaforandringerne bliver en gradvist større udfordring for menneskers levevilkår og byernes udvikling.

​​​​​​​Især har ekstreme vejrforhold, som for eksempel skybrud, voldsomme følger for vores byer og boligområder. Derfor ser vi flere og flere byfornyelser, hvor løsninger til regnvandshåndtering er tænkt ind allerede i planlægningsfasen.

Vi er en naturlig samarbejdspartner, når regnvandet skal håndteres

Med fokus på, at regnvandet er en ressource, har vi udviklet en lang række konkrete præfabrikerede løsninger, der håndterer vandet i dets naturlige miljø. Vores regnvandsløsninger er med til at skabe nye grønne områder og øget biodiversitet i byen.

Regnvandsløsningerne er fleksible og kan designes og tilpasses, både arkitektonisk og funktionelt, så de kan installeres under stort set alle belægninger og i alle områder og bebyggelser. Løsningerne kan anvendes sammen eller individuelt, alt efter dine behov, og de kan optimeres til det enkelte projekt.

Vi har knowhow til at håndtere regnvandet gennem hele kæden

Vi har eksperter, der har arbejdet med projektspecifikke regnvandsløsninger gennem mere end 20 år. Vi har komponenter, løsninger og knowhow til at sammensætte og udvikle unikke, banebrydende og dokumenterede regnvandsløsninger, der skaber maksimal værdi gennem hele kæden – fra overflade til recipient.  
Få kompetent rådgivning om regnvandsløsninger - lige fra idé og projektering til installation og drift

Kontakt os på tlf.

5948 9000
Regnvandshåndtering med totalløsninger i alle ledSpecialfremstillede vækstmedier som omdrejningspunkt for vores løsninger

En del af klimatilpasningen er at få mere natur tilbage til byerne, og der udtænkes derfor også mange kreative tilgange til at løse de udfordringer, det medfører. Faktum er nemlig, at opgaven ikke er så lige til. I det åbne landskab fungerer naturen i en større sammenhæng i en velafstemt balance mellem jord, vand, planter, luft og næring med mere. Denne balance eksisterer ikke naturligt i vores byer idag, og det er vi nødt til at forholde os til.

I byerne forsvinder vandet ikke naturligt ned i jorden på grund af belægninger og bygninger

Byerne er traditionelt præget af tæt bebyggelse, veje og åbne pladser med belægninger. Det betyder, at overfladevand typisk bliver ført forbi træer og planter og direkte til kloakken. Mange steder leder vi vandet fra et større opland til et meget lille åbent plantehul, regnbed eller lignende. Belægninger oven på jorden forhindrer ikke bare at vandet kan sive ned beplantningens rodnet, de forhindrer også ilttilførsel til rødderne, mens vi belaster jordstrukturen med trafik med mere. Med vores specialfremstillede vækstmedier skaber vi mulighed for at etablere regnbede, permeable belægninger og grønne områder, selv på meget trange pladser og veje.

Vækstmedie med unik balance mellem vandets nedsivningshastighed og jordens evne til filtrering og rensning

Vi anvender vækstmedier, hvor pimpsten er det bærende element. Pimpsten er et meget porøst miniral med en ekstremt stor porevolumen, der kan bære 45 volumenprocent vand ved fuld vandmætning og samtidig have > 20 % luftindhold. Vi anvender altid en unik sammensætning af organiske og uorganiske materialer. Det sikrer, at vækstmediet optager hidtil usete mængder vand, som langsomt afgives til de planter, der vokser i området.

På Enebærvej i Værløse er der etableret et regnbed med en volumen på ca. 40 m3.

Regnbedet er opbygget med vores rodvenlige bærelag i hele vejens bredde.

Rodvenligt bærelag med pimpstensbaseret vækstmedie

Ved sammensætning af et vækstmedie bestående primært af pimpsten og en lille andel organisk materiale opnår vi et rodvenligt bærelag, der kan opnå relativt høje E-moduler, uden det går ud over produktets egenskab som vækstmedie. Det er derfor et stærkt alternativ til typisk FLL 2 jord, men med langt bedre vækstegenskaber.

Dette gør det muligt at anvende det pimpbaserede rodvenlige bærelag, som et delelement i opbygning af vejkasser på områder med tung trafik, hvor der samtidig er behov for plads og luft til rødderne fra planter og træer. Opbygger du et egentlig vejbed med et rodvenligt bærelag, er vækstmediet også med til at forsinke vandstrømmen, inden det ledes hen til recipient.  


Kapillærmagasiner til opstuvning og undervanding af regnbede

Træer er et vigtigt element, når du skal skabe nye byrum, fordi de er med til at påvirke miljøet og skabe naturlige sociale samlingspunkter. Men træerne er også vigtige i håndteringen af fremtidens regnmængder.

Med vores koncept, bestående af den velkendte og effektive kapillære funktion og vores vækstmediers unikke vandgennemstrømningsegenskaber, får træerne de bedste vækstbetingelser, samtidig med at regnvandet opstuves og forsinkes, så belastningen af kloaknettet bliver mindre.

Den samlede opbygning kan bære tung trafik. Det gør løsningen ideel i forbindelse med blandt andet vejalléer, vejbede og helleanlæg.

Princippet i vores kapillærmagasiner

I forbindelse med plantehullet placeres et præfabrikeret kapillærmagasin under vores specialfremstillede pimpstensbaserede vækstmedie, som træet plantes i. Det opstuvede regnvand suges så fra kapillærmagasinet op i vækstmediet, hvor det giver træet optimale vækstbetingelser i rodzonen. Magasinerne kræver ikke meget plads, da de bliver præfabrikeret i vores konstruktionshal, hvorefter de fragtes til plantehullet. Det betyder, at der kun kræves en udgravning der er 1 meter breddere end selve magasinet.

Kapillærmagasinet leveres færdigsamlet direkte til byggepladsen

Magasinerne bliver præfabrikeret efter dit projekts specifikke mål under kontrollerede forhold. Kapillærmagasinerne kan både serie- og parallelforbindes og kan dermed indgå i stormflodssystemer med traditionelle regnvandsmagasiner.


Vores regnvandsløsninger er udviklet af eksperter...

Vores regnvandsløsninger er udviklet i tæt samspil mellem vores samarbejdspartnere
og vores in-house team af anlægs- og gartneriteknologer med speciale i vækstmedier,
dyrkningsforholde og permeable belægninger, LAR og grønne tage samt ingeniører
med speciale i geoteknik, udskillerteknik og magasinløsninger.

Har du et regnvandsprojekt, du ønsker at drøfte med os, så kontakt os 5948 9000
eller
info@byggros.com