NeutraSepto'r fedtudskiller

Udskillere i beton med lav indbygningshøjde - og en nominel kapacitet fra 2 l/s til 30 l/s
Med fedtsyrebestandig indvendig overflade

Fedtudskilleren NeutraSepto'r er en udskiller udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281 med lav indbygningshøjde. Betonbeholdere større end Ø 800 har en gods-tykkelse på 120 mm, og er armeret med maskinsvejst armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid. Produkterne er som standard godkendt til tung belastning i klasse D (40 ton).

Indvendigt har NeutraSepto'r en fedtsyrebestandig overflade med en rengøringsvenlig glat finish. Skal fedtudskilleren anvendes til rensning af ekstra aggressive miljøer, har du mulighed for at få en PE-HD Inliner indvendigt.


NeutraSepto'r fedtudskiller med lav indbygningshøjde
NeutraSeptor fedtudskillere fra Mall - Inja Miljøteknik


Installation af NeutraSepto'r fedtudskiller

Denne udskiller er til nedgravning i jorden, hvilket generelt er den mest hensigtsmæssige løsning. Montagen kan med fordel udføres af lokale entreprenører. Montagestedet kan bibeholdes som overkørsel eller parkeringsplads. Tilgængeligheden til udskilleranlægget, i forbindelse med bortskaffelse af affald, er til enhver tid problemfri. Lugtgenerne under bortskaffelse er minimale.

Et prisvenligt alternativ

NeutraSepto'r er uden integreret slamfang/sandfang. Derfor SKAL du indtænke og placere et slamfang foran udskilleren. NeutraSepto'r har modsat NeutraSept fedtudskilleren ikke et stort opsamlingsvolumen, men er en billigere løsning, der f.eks. kan anvendes i:

 • Storkøkkener og kantiner
 • Hoteller og restauranter
 • Sygehuse og plejehjem
 • Slagterbutikker, delikatesser og slagterier
 • Fødevarevirksomheder

Efter fedtudskilleren kan du med fordel placere en prøveudtagningsbrønd i PP eller NeutraCheck prøveudtagningsbrønd i beton. Vi anbefaler endvidere at montere en alarm for enten overløb eller lagtykkelse.

NeutraSepto'r anvendes som en del af et udskilleranlæg med et foranliggende NeutraSed FU sandfang.Udskillere i armeret beton -  du får en lang række fordele

 • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
 • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring.
 • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
 • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
 • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet.
 • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
 • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes.


Alarmer til en fedtudskillere

Vi anbefaler altid, at der til fedtudskillere tilknyttes en alarm. Alarmerne kan fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Her kan du se hele vores udvalg af alarmer til fedtudskillere


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk