NeutraStar koalescensudskillere

Klasse I udskillere med kapacitet fra 3 l/s til 100 l/sUdført i helstøbt beton der kan klare tung trafikbelastning

NeutraStar koalescensudskillerne er udført i helstøbt armeret beton efter DIN 4281 . Beholdere, der er større end Ø 800 mm har en gods-tykkelse på 120 mm og er armeret med et maskinsvejset armeringsnet, der giver en uovertruffen holdbarhed og lang levetid.

Betonbeholderen kan klare et tungt jordtryk og trafikbelastning i klasse D (40 ton), hvilket betyder, at der ikke skal placeres aflastningsplade ved overkørsel. Ligeledes kan tømningsbilen komme helt tæt på udskilleren uden risiko for sammenbrud - heller ikke selvom den er helt tømt.

Opdriftsikrede i sig selv

NeutraStar udskilleren er normalt opdriftsikret i sig selv, p.g.a. dens store egenvægt, så yderligere forankring er ikke nødvendigt. Hvis du skal installere den i omgivelser med ekstra høj grundvandsstand (GVS), tilbyder vi ekstra opdriftssikring i form af "stivere" til omstøbning eller udragende bund.


Koalescensudskiller fra Mall
NeutraStar koalescensudskiller


Stor kapacitet og indbygget automatisk flydelukke

NeutraStar klasse I koalescensudskiller med kapacitet fra 3 l/s til 100 l/s.

NeutraStar er udstyret med automatisk flydelukke på udløbssiden, som automatisk spærrer for udløb, når den maksimale mængde olie er nået i udskilleren. Flydelukket er indbygget i et beskyttelsesrør, som styrer og beskytter flydelukket. Alle komponenter er fremstillet i rustfrit stål.

Indbygget koalescensfilter og nem adgang til rengøring

NeutraStar er en klasse I udskiller med indbygget koalescensfilter, som optimerer udskilningseffekten ved at samle de små oliedråber, så de får nok opdrift til at overvinde overfladespændingen og stige til toppen af vandoverfladen. Der er nem adgang til filtret, som kan udtages og rengøres. Indvendig er beholderen overfladebehandlet, så den er olie/benzinbestandig.

Du anvender NeutraStar som en del af et udskilleranlæg med foranliggende sandfang og evt. prøveudtagningsbrønd.

Sandfang

Du udregner sandfangets størrelse jævnfør EN-858 ud fra en forventet mængde sand og slam, spildevandstype og vandstrøm samt olieudskillerens nominellestørrelse (NS) i l/s, der er placeret i 3 tilførselsgrupper.

Lille belastning: 100 x NS
Middel belastning: 200 x NS
Stor belastning: 300 x NS

Du bør som grundregel anvende et sandfang på minimum 2500 liter, hvis der bruges højtryksrens. Automatiske bilvaskeanlæg skal minimum have et sandfang på 5000 liter.

​​​​​​​Anvendelse af koalescensudskillere

Du anvender en koalescensudskiller på steder, hvor der stilles store krav til rensning af spildevandet. Det er tilfældet, når spildevandet ledes direkte til recipient, eller i situationer hvor der er tale om mekanisk emulgerede olier, som følge af brug af højtryksrensning og sæber. Dette sker ofte ved vaskepladser, P-arealer, skrot- og genbrugspladser, lufthavne og havneområder.

Brugen af sæber ved vaskepladser og lign. kræver den rette håndtering

I forbindelse med brugen af sæber ved vaskepladser og lignende, hvor der skal bruges en koalescensudskiller, er det vigtigt, at der ikke benyttes koldaffedtningsmidler (Petroliumsbaserede sæber), da der så vil opnås en varig emulsion af olien. Derved kan olien ikke udskilles.

Vi anbefaler, at der bruges sæber med en ”spaltningstid” på under 5 min.


Koalescensudskillere neutrastar


Udskillere i armeret beton -  du får en lang række fordele

  • Udskillerne kan klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40ton) – uden behov for en aflastningsplade
  • De er opdriftssikret i sig selv pga. udskillerens store egenvægt - Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftssikring.
  • Tømningsbilen kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade
  • Ingen risiko for sammenbrud ved tømning – heller ikke hvis den tømmes helt
  • Uovertruffen holdbarhed i forhold til ”de lette plastikudskillere" på markedet.
  • Det er nemt at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge med brøndringe
  • Ved installation af den nedgravede udskiller, kan den opgravede jord genanvendes.


Alarmer til koalescensudskillere

Vi anbefaler altid, at der til vores koalescensudskillere tilknyttes en alarm. Alarmerne til udskillerne fås med både akustisk og visuel alarm, som giver signal, når udskilleren befinder sig i kritisk driftstilstand.

Her kan du se hele vores udvalg af alarmer til koalescensudskillere


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 62617615
eller
info@inja.dk