Konstruerede vækstmedier

Specialfremstillede vækstmedier til etablering af grønne anlæg, grønne tage og regnvandshåndtering i urbane miljøerEt konstrueret vækstmedie er betegnelsen for jorde, der er sammensatte og eventuelt lavet for at opnå specifikke egenskaber. Det kan f.eks. være gode vækstforhold, hydrauliske forhold, bæreevne eller lignende. Et konstrueret vækstmedie kan dog også blot være et sammensat vækstmedie, hvor man ikke nødvendigvis kender materialeegenskaberne for det. Vækstmedier er derfor ikke ens, da de kan være sammensatte med forskellige hensigter.

Konstruerede vækstmedier har den store fordel i forhold til naturlig jord, at vi har mulighed for at kende – de enkelte deles oprindelse og vækstmediets egenskaber. Ved at kende data og forstå datagrundlaget for de forskellige typer vækstmedier er det muligt at stille krav til dem og deres egenskaber og derudfra vælge det vækstmedie, der passer bedst til det enkelte projekt.

Grønne anlæg i urbane kontekster stiller krav til de vækstmedier, der benyttes

Den naturligt lejrede muldjord, som er udviklet over tid, tåler dårligt mekanisk arbejde som opgravning, flytning og belastning, da det skader den naturlige struktur i jorden og derved ændrer den naturlige lejring og i sidste ende jordens egenskaber. Derfor er muldjord udfordret og performer i mange tilfælde dårligt de første år i urbane bede som f.eks. vejbede. Det skyldes dels den maskinelt ødelagte struktur, dels de rammer, jorden skal fungere i. Byens processer er markant anderledes end det åbne lands, og de ydre stressfaktorer som tørke, periodisk øget vandtilførsel og vægtpåvirkning arbejder mod den naturlige jords mulighed for at regenerere sig selv i urbane miljøer. Desuden har de ydre stressfaktorer en negativ indvirkning på flere nødvendige vækstegenskaber som ilt og vandforhold i jorden. I konstruerede vækstmedier har man mulighed for at tage højde for disse udfordringer og løse dem.

Spørg eksperterne og få professionel rådgivning – Det giver de bedste resultater

Vi har mere end 20 års erfaring med projektering, anlæg og salg af løsninger og produkter til grønne tage og regnvandshåndtering. Vi kan derfor give dig professionel rådgivning under hele processen, så du kan være sikker på, at du får det helt rigtige produkt eller løsning.

SIM/SEM jordsubstrater til tag & dæk

Jordsubstraterne er næringsrige jordblandinger der bygger på genbrugsmaterialer, som styrker vegetationen på grønne tage og taghaver.

LetVext vækstmedier til tag & dæk

Pimpstensbaserede vækstmedier der er ideelle til grønne tage og taghaver. Fås til både intensiv og ekstensive tage.

CityVext vækstmedier til terræn

Et konstrueret vækstmedie basseret på pimpsten, som anvendes i åbne plantehuller i terræn.

RodVext vækstmedie til terræn og dæk

Et konstrueret vækstmedie, der kan indbygges under belægning. Vækstmediet har et dokumenteret høj bæreevne.

FilterVext vækstmedie til terræn

Et konstrueret vækstmedie, der indbygges i regn- og vejbede, hvor der ønskes en filtrerende funktion.

LetFyld et pimpbasseret fyldmateriale

LetFyld er et let fyldmateriale,  der er ideelt som vejfyld i fundamenter og under belægninger. Den har høj trykstyrke og stor bæreevne.
Referenceprojekter

Læs mere

Værd at vide om byjord

Læs mere

Eksempelsamling

Læs mere

Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com