Fortrac® geonett - er et vevd geonett

Fortrac geonett er en spesialdesignet vevd geonett med unike bruksegenskaperFortrac® geonett fremstilles av spesielt utvalgte råvarer, som har ekstremt høye trekkstyrker. Samtidig forblir krypningen i materialet på et absolutt minimum. På grunn av de spesielle vevemetodene, kan produktet tilpasses helt spesifikt i forhold til hvordan det brukes.

BBA-sertifisert

Fortrac® geonett er blant annet sertifisert av [British Board of Agrément (BBA)], noe som betyr at geonettets fysiske egenskaper er dokumentert uavhengig av produsenten. For eksempel dokumenterer BBA, at det kan innregnes langtidsstyrker som svarer til 60% av geonettets ultimate trekkstyrke ved konstant belastning i 120 år.

Optimal forankring med Fortrac® geonett

På grunn av nettets åpne struktur, gir Fortrac® geonett optimal kraftoverføring i stort sett alle jordtyper. Typisk kan det brukes friksjonskoeffisienter på 1,0, som i praksis betyr at geonettet har samme friksjonskoeffisient som jorden hvor det innbygges! Forankringslengden kan derfor gjøres mindre, noe som resulterer i reduserte omkostninger til såvel innkjøp som håndtering og innbygging.

Fortrac geonett
Håndtering af Fortrac® geonett


Bruksområder

På grunn av geotekstilens unike vevde struktur er Fortrac® geonett velegnet til mange anleggskonstruksjoner, hvor langtidsstyrke og deformasjonsegenskaper er viktige.

  • Bratte skråninger og støttemurer

  • Pæledemninger
  • Veier og jernbaner
  • Stabile skråninger i bassenger og deponier
  • Sikring mot oppdrift

Fortrac® fås i flere varianter med forskjellige egenskaper. Byggros’ tekniske konsulenter er selvfølgelig behjelpelige med å finne det optimale nettet til ethvert prosjekt.
Håndtering af Fortrac® geonett

Fortrac® geonett er enkelt å håndtere og installere, og kan uten problemer rulles ut, foldes og skjæres til, uten at det forekommer skarpe ender eller kanter.

Kjemisk motstandsevne

Fortrac® geonett har en god motstandsevne overfor de fleste kjemiske forbindelser. Det samme gjelder UV-stråling, hvor geonettets karakteristiske belegg yter en optimal beskyttelse av de armerte fibrene.

Beskyttelse mot mekaniske skader

Belegget, som omslutter de armerte fibrene i Fortrac® geonett, gir beskyttelse mot mekaniske skader under innbyggingen. Ved beregning av trekkstyrke skal det derfor kun innregnes relativt små reduksjonsfaktorer, noe som medfører at Fortrac® geonett er enda mer økonomisk fordelaktig i bruk.

Fortrac geonett - ByggrosKontakte våre tekniske konsulenter

Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.

Kontakt oss på +45 5948 9000

Kontakt Byggros Norge