GeoarmeringGeonett anvendes til jordarmering, stabilisering og forsterkning av f.eks. ubundne lag i veier eller andre trafikale områder, skrenter og støttemurer. Andre bruksområder er armering av belastning på jernbaneanlegg, lasteområder og arbeidsplattformer for kraner og borreutstyr.Geonett anvendes til jordarmering, stabilisering og forsterkning av f.eks. ubundne lag i veier eller andre trafikale områder, skrenter og støttemurer. Andre bruksområder er armering av belastning på jernbaneanlegg, lasteområder og arbeidsplattformer for kraner og borreutstyr. 

Nettet er fremstilt av polymer, polypropylen eller polyester. Fremstillingsmetoden skiller seg fra hverandre i de forskjellige typer, hvilket påvirker nettes egenskaper og prestasjoner. For å kunne tilgodese forskjellige behov og krav i de fleste prosjekter, tilbyr Byggros AS et bredt sortiment av geonett med forskjellige egenskaper og bruksområder, som er dokumentert basert på uavhengige prøver


Fortrac geonett

Fortrac® geonett brukes bl.a. til terrengmurer, bakkefesten til broer, veibygging, sikring mot oppdrift og som friksjonsskapende underlag på glatte flater. Hovedfunksjonen er å armere og å forsterke den aktuelle konstruksjonen.

LES MERGeonett, GS-GRID

GS-GRID geonett kan brukes til å forbedre den nye bærelag på veger med en fast overflate (asfalt) uten større operasjon

LES MERAsfaltarmering

Asfaltarmering brukes for å forbedre asfaltens bøyings- og forskyvningsstyrke. Forekomst av revner kan utsettes vesentlig, og asfaltens totale levetid forlenges med opp til fire ganger - i beste fall stoppes revnedannelsen helt.

LES MERSignalnet og markeringsnet

Miljønet, markeringsnet og signalnet til kortlægning og synliggørelse af forurenet jord

LÆS MERE
Kontakt os
Giv os et kald eller skriv til Karsten Aadal på