Grønne tak - systemløsninger

Komplette taksystemer til grønne tak – fra ekstensive til intensiveNår du skal anlegge et grønt tak, har vi en lang rekke forskjellige vekstmedier, komponenter og substrater som velges nøye ut med hensyn til bygningens bæreevne og byggherrens ønsker for det grønne takets uttrykk og utnyttelsesgrad.  Grønne tak blir ofte anlagt på grunn av takvegetasjonens positive innflytelse på byenes klima- og miljøforhold, samt takets evne til å oppta store deler av nedbøren som faller.

Våre eksperter står alltid til rådighet for rådgivning om valg av vekstmedier, da vekstmediet har stor betydning for takets fremtidige artsvariasjon, vannretensjon, biodiversitet og visuelle uttrykk. Uttrykket på et grønt tak kan designes så det varierer fra lav rødlig sedum-mose til en mer frodig grønn og blomstrende look.

Du kan lese mye mer om de systemer og vektklasser for grønne tak vi normalt arbeider med. Du er også hjertelig velkommen til å kontakte våre tekniske konsulenter, som selvfølgelig er behjelpelige med å finne det optimale grønne taket til prosjektet ditt. Kontakt oss på +45 5948 9000 eller info@byggros.com.


BGreen-it - Sedumtak i brett


BGreen-it Sedumbrett er et danskprodusert alt-i-ett brettsystem til enkel, rask og effektiv oppbygging.

BGreen-it Sedum Light


BGreen-it Sedum Light gir et nedtonet grønt tak med lav vegetasjon og et begrenset antall arter.

BGreen-it Sedum


BGreen-it Sedum-systemet gir et grønt tak med et flott og naturlig uttrykk med mulighet for stor artsvariasjon.

DiaCell - DiaCell


BGreen-it DiaCell anvendes på tak med helling fra 10 til 45 grader med høy nyttelast og stor artsvariasjon - Har taket en helling på over 45 grader kan det prosjekteres en spesialløsning.

BGreen-it feste system


BGreen-it Sedum Feste er et system til å bygge opp festede arealer på grønne tak og takdekke. Festene kombineres ofte med intensive grønne tak.

BGreen-it Takhager


BGreen-it Takhager hører inn under kategorien intensivt grønt tak og gir en vakker og frodig hage på tak og terrengdekke. Denne oppbyggingen anvendes til gress, stauder, busker og trær.Kontakte våre tekniske konsulenter

Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.

Kontakt oss på + 45 5948 9000
eller
info@byggros.com