Om ossByggros AS er i dag markedsleder i Danmark innenfor flere spesialprodukter og –systemer til bygge- og anleggsbransjen.

Skandinavisk plattform

Byggros A/S i Danmark, svenske BG Byggros AB samt det norske Byggros AS utgjør den skandinaviske plattform, hvorfra vi er i stand til å betjene hele Skandinavia. I dag er de 3 bedrifter sammen med BG Burcharth, BG Biovarme, BG Millag og INJA Miljøteknik en del av BG group med hovedsete og sentrallager i Odense, Danmark.


Kvalitetsprodukter

Byggros markedsfører en lang rekke kvalitetsprodukter fra noen av de største og mest anerkjente produsenter i Europa og USA. Produktene er under konstant kvalitetskontroll, og våre leverandører ofrer store midler på produktutvikling.


Anleggstekniske løsninger

Byggros' kjennetegn er at kvalitet og service går hånd i hånd når det gjelder løsninger innenfor:

  • Veibygging
  • Jordarmering
  • Erosjonssikring
  • Støtte- og støymurer
  • Drensystemer
  • Geomembraner
  • Gressarmering
  • Asfaltrenovering m.m
  • Takløsninger


Kvalitetsstyring

Vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og med miljøstyring som en integrert del. Derfor krever vi at alle våre leverandører fører løpende kvalitetskontroll med deres produkter.


Kompetente medarbeidere

Vi har dyktige spesialutdannede medarbeidere som hele tiden ajourføres med den siste nye viten ved bl.a. å delta på konferanser og seminarer verden over.


Rådgivning og service

For alle våre medarbeidere er rådgivning og kundeservice helt grundleggende for å være en god samarbeidspartner. Denne service omfatter også løsningsforslag, designutkast og beregninger til rådgivere og entreprenører.


Patentert støttemurssystem

Byggros AS ønsker å være med helt i front. Derfor har vi utviklet Vector Wall®, som er et svært konkurransedyktig system til oppbygning af bratte skråninger samt støtte- og støymurer. Systemet er patentert og er bl.a. anvendt på de første 2 etapper av Københavns Metro, samt på Arlanda Stockholm.


Utvikling

Byggros AS er en bedrift i konstant utvikling når det gjelder teknologi, knowhow og produkter. Vi ønsker løpende å tilpasse oss markedets ønsker og krav, for alltid å kunne fremstå som en svært kompetent og seriøs samarbeidspartner.

Kontakte våre tekniske konsulenter

Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.

Kontakt oss på + 45 5948 9000
eller
info@byggros.com