Anrin KE 200 1182X688px

ANRIN KE-100, KE-150 og KE-200 dreneringsrenner

Effektive dreneringsrenner med kantbeskyttelse i rustfritt stål

ANRIN dreneringsrenner med kantbeskyttelse i rustfritt stål er en god dreneringsløsning i nybygg, grønne anlegg og offentlige arealer, dessuten håndteres drenering i industriområder med vanskelig trafikk helt problemfritt.

ANRIN KE-100, KE-150 og KE-200 dreneringsrenner leveres både med innebygget 5‰ fall og uten fall, og utmerker seg ved å være:

  • Designet med spenningsfrie integrerte kantprofiler i galvanisert eller rustfritt stål
  • Holdbare og motstandsdyktige mot korrosjon og nedbryting
  • Stabile og enkle å arbeide med, da de monteres med ANRINs patenterte UNILINK-system
  • Fleksible med både T-stykker og hjørnestykker som gir mange muligheter for tilpassing til individuelle behov

Dreneringsrennene kan installeres med rister av galvanisert stål, rustfritt stål og støpejern. KE-100 ristene fikseres på dreneringsrennene med ANRINs patenterte TwistLock låsesystem, mens KE-150- og KE-200-ristene monteres med ANRINs SnapLock-system. Begge låsesystemene har en lang rekke fordeler:

TwistLock

  • Enkel å bruke – Sett på plass -> én omdreining = montert
  • Montering og demontering uten bruk av spesialverktøy
  • Risten klaprer eller løsner ikke under trafikkbelastning

SnapLock

  • Enkel å bruke – Sett på plass -> press på plass = montert
  • Montering og demontering uten bruk av spesialverktøy
  • Stor motstandsdyktighet mot tverrgående krefter

Belastningsklasser: A 15 – E 600  - avhengig av hvilken rist som monteres på

Materiale: Polymerbetong  

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.