Anrin SF 100 1182X688px2

ANRIN SF-100, SF-150, SF-200 og SF-300 dreneringsrenner

Dreneringsrenner som håndterer tungtrafikk, med karm og rist i støpejern til effektiv drenering

ANRINs kraftige dreneringsrenner med karm og rist i støpejern er en ideell dreneringsløsning på bensinstasjoner, i sentrum, flyplasser og andre områder med tung trafikk. DReneringsrennene håndterer problemfritt store mengder nedbør i industriområder med trafikk av trucker og lastebiler.

ANRIN SF-100, SF-150 og SF-200 leveres i forskjellige lengder, både med innebygget 5‰ fall og uten fall mens SF-300 kun leveres uten innebygget fall. Dreneringsrennene utmerker seg ved å være:

  • Designet med karm i støpejern og rist i støpejern som blir fiksert innbyrdes
  • Stabile og enkle å arbeide med, da de monteres med ANRINs patenterte UNILINK-system
  • Designet med trappefall og vannspeilfall

Dreneringsrennene installeres med ANRINs spesialdesignede karmer og rister i støpejern. Rennene er ideelle til å lede vannet vekk, samtidig som de håndterer tunge trafikkbelastninger, siden rist og karm er konstruert med innbyrdes grep. Ristene fikseres på dreneringsrennene med ANRINs patenterte RapidLock låsesystem, som er en selvlåsende ristelås som kan monteres og demonteres uten bruk av spesialverktøy og fungerer selv om den kraftig tilsmusset.

Belastningsklasser: D 400 – F 900

Materiale: Polymerbetong

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.