Fortrac 3

Fortrac® geonett - er et vevd geonett

Fortrac geonett er en spesialdesignet vevd geonett med unike bruksegenskaper

Fortrac® geonett fremstilles av spesielt utvalgte råvarer, som har ekstremt høye trekkstyrker. Samtidig forblir krypningen i materialet på et absolutt minimum. På grunn av de spesielle vevemetodene, kan produktet tilpasses helt spesifikt i forhold til hvordan det brukes.

BBA-sertifisert

Fortrac® geonett er blant annet sertifisert av [British Board of Agrément (BBA)], noe som betyr at geonettets fysiske egenskaper er dokumentert uavhengig av produsenten. For eksempel dokumenterer BBA, at det kan innregnes langtidsstyrker som svarer til 60% av geonettets ultimate trekkstyrke ved konstant belastning i 120 år.

Optimal forankring med Fortrac® geonett

På grunn av nettets åpne struktur, gir Fortrac® geonett optimal kraftoverføring i stort sett alle jordtyper. Typisk kan det brukes friksjonskoeffisienter på 1,0, som i praksis betyr at geonettet har samme friksjonskoeffisient som jorden hvor det innbygges! Forankringslengden kan derfor gjøres mindre, noe som resulterer i reduserte omkostninger til såvel innkjøp som håndtering og innbygging.

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.