Evalith 1182X688px

Evalith® nålefilt geotekstil

Spesielt egnet for vannbyggingsoppgaver, veibygging og membranbeskyttelse

Fremstillet av polyester

Evalith er et nålefilt, som i motsetning til den tradisjonelle nålefilt som f.eks BG-TEX, fremstilles av polyester. Med et vektfyll på 1,38 g/cm3 atskiller polyester seg vesentlig fra polypropylen med et vektfyll på 0,9 g/cm3. Polyester er tungere enn vand, hvilket en del entreprenører ser som en fordel i forbindelse med vannbyggingsoppgaver.

Evalith atskiller seg derfor i forhold til BG-TEX ved ikke å være varmebehandlet på oversiden. Dette betyr at spesielt deformasjonsevnene og dermed evnen til å tilpasse seg underlaget er vesentlig bedre enn de øvrige typer.

Evalith anvendes spesielt til separasjon og beskyttelse, mens drenings- og filtreringsegenskapene avhenger av produkttype.

Evalith bør aldri anvendes i direkte kontakt med sterkt basisk miljø (pH >9), idet polyesterfibrene dermed kan bli svekket ved hydrolyse.

velegnet til vannbyggingsoppgaver

Evalith er særlig velegnet til vannbyggingsoppgaver, vegbygging og i mange tilfeller også membranbeskyttelse. I relasjon til sistnevnte bør det i forbindelse med deponier alltid foretas en kjemisk vurdering i forhold til dukens motstandsevne overfor evt. fremtidige kjemikaliepåvirkninger.​

Kontakte våre tekniske konsulenter Som selvfølgelig er klar til å hjelpe deg å finne den optimale løsningen for prosjektet.